< Aktuellt
04.06.2018

Tryckte du på en vargsmiley? - Sibbo kommun mäter kundupplevelsen och publicerar nu resultaten varje vecka

Tryckte du på en vargsmiley? - Sibbo kommun mäter kundupplevelsen och publicerar nu resultaten varje vecka
Sibbo kommun mäter kontinuerligt hur nöjda kunderna är med den kommunala servicen. Kunderna ger respons om tjänsterna de just fått bland annat med hjälp av vargsmileys. Nu har kommunen börjat publicera hela kommunens resultat varje vecka på sin hemsida.

Det är nu möjligt att se hela kommunens sammanlagda mätningsresultat här på kommunens webbplats. Resultatet publiceras en gång i veckan. Även föregående veckors resultat arkiveras på webbplatsen. Skalan för kundupplevelsen är 0–3. Väljer man siffran tre är upplevelsen den bästa tänkbara. Kommunens resultat för till exempel förra veckan (28.5–3.6) är 2.28.

– De första resultaten är bra, men vi kan göra ännu bättre. Vi syftar på att år 2021 nå en servicenivå där tre av fyra svarare väljer alternativet leende respektive skrattande vargsmiley. Detta betyder att de är antingen nöjda eller mycket nöjda med den service de fått, säger kommundirektören Mikael Grannas.

Kundupplevelsen mäts med hjälp av en nöjdhetsmätare direkt efter servicesituationen. Kunden kan berätta om sin upplevelse bl.a. genom att trycka på den vargsmiley som bäst beskriver upplevelsen. Med hjälp av nöjdhetsmätaren kan kunden också berätta närmare vilka faktorer det var som påverkade upplevelsen. Kommunens service kommer att utvecklas på basis av responsen.

Mätarna finns för tillfället på Sockengården i Nickby, social- och hälsovårdscentralerna samt biblioteken i Nickby och Söderkulla samt vid tandvården och rådgivningen i Söderkulla.

Mer information:
Kommundirektör Mikael Grannas, 040 752 9803, mikael.grannas@sibbo.fi
Ansvarig servicerådgivare Susanne Fredriksson, 040 191 4222, susanne.fredriksson@sibbo.fi

 


Senast ändrat
04.06.2018