< Aktuellt
09.05.2018

Nu kan du svara på servicenätenkäten om bildningsväsendets tjänster!

Nu kan du svara på servicenätenkäten om bildningsväsendets tjänster!
Servicenätplanen på kommunnivå uppdateras våren 2018. Som stöd för beredningen av planen vill vi höra invånarnas åsikter om tillgängligheten till bildningsväsendets tjänster (småbarnspedagogik, utbildning, ungdomsväsendet, kultur och fritid).

Enkäten kan besvaras på finska eller svenska. Svarstiden går ut fredag 18.5.2018. Du kan svara på enkäten genom den här länken.

Du kan även bekanta dig med förslag till plan för bildningsväsendets servicenätverk 2018-2025 genom den här länken.


Senast ändrat
09.05.2018