< Aktuellt
10.04.2018

Biblioteken frågar efter användarnas åsikter

Biblioteken frågar efter användarnas åsikter
Så gott som varje finländare har erfarenheter av att använda bibliotek. I varje kommun finns det minst ett bibliotek, i många kommuner finns det flera. I biblioteken gör man nuförtiden också mycket annat än lånar. Vad tycker biblioteksanvändarna om de tjänster som erbjuds och om kvaliteten på tjänsterna?

I hela Finland utfrågas biblioteksanvändarnas åsikter om det egna biblioteket. Användarna kan svara på enkäten på nätet via adressen www.kirjastot.fi/kysely-enkat-survey eller fylla i en pappersblankett på biblioteket. Bland alla de som svarat lottas det ut 6 presentkort till en bokhandel.

Bibliotekens användarenkät är biblioteksspecifik, varje svarare får utvärdera sitt eget bekanta bibliotek. Svaren används till att utveckla bibliotekstjänsterna och för riksomfattande utvärdering av nationell jämlikhet i fråga om bibliotekstjänster. De allmänna bibliotekens riksomfattande användarenkät genomförs av undervisnings- och kulturministeriet, regionförvaltningsverket och de allmänna biblioteken. För det praktiska genomförandet svarar Taloustutkimus Oy.

Riksomfattande information om enkätens resultat ges i september 2018. Kommunerna får också tillgång till de kommunspecifika svaren.


Senast ändrat
10.04.2018