< Aktuellt
12.03.2018

Föreslå ett namn för den nya möteslokalen i Festsalen i Sibbo!

Föreslå ett namn för den nya möteslokalen i Festsalen i Sibbo!
En ny mötes- och allaktivitetslokal samt nya mötesrum har färdigställts i Festsalen. De nya lokalerna och hela Festsalen kan hyras av både Sibbobor och andra aktörer. Vi ordnar nu en namntävling för att hitta ett namn för den nya mötes- och allaktivitetslokalen.

Renoveringen av de nya lokalerna är en fortsättning på projektet vars syfte var att sanera Festsalen i Östanåparken för invånarnas bruk. Beslut om projektet fattades år 2016. De outnyttjade utrymmena i Festsalen har ny byggts om till mötes- och allaktivitetslokaler.

Såväl privatpersoner som organisationer, föreningar och företag kan hyra Festsalen av kommunen. De nya möteslokalerna kan hyras via portalen Sibbohuset från och med våren. I Sibbohuset hittar du ett fullständigt utbud av mötes-, evenemangs- och festlokaler i Sibbo.

Används även av fullmäktige

Den nya mötes- och allaktivitetslokalen kommer också att användas som sammanträdeslokal för fullmäktige. Lokalen som finns i Festsalens första våning användes ursprungligen som gymnastiksal för sjukhusområdet. Lokalen tas för första gången i bruk i dag (26.2) i samband med fullmäktiges sammanträde.

– Jag är stolt över att hela Festsalen i Nickby nu är i sådant skick som den förtjänar. Jag hoppas att de nya möteslokalerna ska bli en gemensam plats för alla Sibbobor och användas av såväl privatpersoner, föreningar och företag. Tiden då vi hade fullmäktigesalar och möteslokaler enbart för kommunens bruk är förbi. Kommunens alla verksamhetslokaler måste kunna användas mångsidigt och vara utrymmeseffektiva, säger fullmäktigeordförande Heikki Vestman.

Den nya mötes- och allaktivitetslokalen i Festsalen gör det möjligt att i ett senare skede förbättra streamingen från fullmäktiges sammanträden, ta i bruk en frågestund för fullmäktige och sända även andra fullmäktigetillställningar på nätet.

Namntävling

Vi ordnar nu en namntävling för den nya mötes- och allaktivitetslokalen där alla är välkomna att delta med namnförslag. Föreslå ett namn för den nya lokalen. Du kan föreslå namnet via denna länk.

Det är bra att komma ihåg att namnet ska fungera både på finska och svenska (det räcker att du nämner namnet på ett språk i ditt förslag). Förutom ära och berömmelse belönas vinnaren med nya Sibboprodukter. Vinnaren utses av kommundirektören, fullmäktigeordföranden och kommunstyrelsens ordförande.

Tävlingen är öppen till 18.3.2018. Du kan bekanta dig med tävlingsreglerna här.

Mer information:
Kommundirektör Mikael Grannas, tfn 040 752 9803, mikael.grannas@sibbo.fi
Fullmäktigeordförande Heikki Vestman, tfn 040 507 0757, heikki.vestman@sibbo.fi

Mer information om Sibbohuset och namntävlingen:
Tf. kommunteknisk chef, sektorns utvecklingschef Lari Sirén, tfn 040 191 4443, lari.siren@sibbo.fi

Mer information om möteslokalens renovering:
Byggnadsingenjör Pasi Kanerva, tfn 0500 686 757, pasijuhani.kanerva@sibbo.fi


Senast ändrat
12.03.2018