< Aktuellt
01.02.2018

Sibbo kommun erbjuder också nästa sommar odlingslådor åt kommuninvånarna

Sibbo kommun erbjuder också nästa sommar odlingslådor åt kommuninvånarna
På kommunträdgårdsmästarens initiativ erbjöd Sibbo förra sommaren för första gången odlingslådor åt sina invånare i området Hasselunden där man satte ut tio lådor. Intresset för odlingslådorna var stort och de togs snabbt i användning. På basis av intresset förra sommaren kan kommunen utöka antalet lådor i Hassellunden och även leverera lådor till andra områden.

I odlingslådorna kan man till exempel odla sommarblommor, örter, sallad och rotfrukter. Fleråriga växter ska däremot inte odlas i kommunens lådor. Kommunen står för lådorna och myllan. Odlaren skaffar själv frön och plantor samt sköter sina odlingar och tar hand om sin skörd i slutet av odlingssäsongen. Odlingslådorna kan användas en sommar åt gången, från maj fram till skörden. Kommunen ansvarar inte för eventuellt ofog mot lådorna.

Om du är intresserad av lådodling denna sommar, vänligen kontakta kommunen per e-post eller gör en reservering till adressen: torivaraukset@sipoo.fi. Märk meddelandet med rubriken ”Odlingslådor”. Berätta i ditt meddelande om du vill odla i Hassellunden, eller föreslå en annan plats där nya lådor kan sättas ut. Beslutet om en eventuell ny plats fattas under våren 2018 och meddelas de sökande. De som odlade i Hassellunden förra sommaren får gärna fortsätta denna sommar men detta ska meddelas till kommunen till adressen ovan.

Intresset för stadsodling har under de senaste åren ökat på olika håll i Finland. Odlingslådorna ger invånare i höghusområden en möjlighet att syssla med trädgårdsarbete fastän man inte har tillgång till en egen gård. Samtidigt ökar lådorna gemenskapen och trivseln i området.

Mer information:
Mari Kosonen, kommunträdgårdsmästare, tfn 050 554 4536, mari.kosonen@sibbo.fi


Senast ändrat
01.02.2018