< Aktuellt
23.10.2009

Landskapen Östra Nyland och Nyland sammanslås

Statsrådet beslöt på sitt möte 22.10.2009 att landskapen Östra Nyland och Nyland
sammanslås 1.1.2011.

Statsrådets meddelande (på finska).


Senast ändrat
01.01.1970