< Aktuellt
12.06.2019

Byggandet av Daghemmet Lillhjärtat har framskridit enligt tidtabellen

Byggandet av Daghemmet Lillhjärtat har framskridit enligt tidtabellen
Daghemmet Lillhjärtat i Nickby i Sibbo håller på att bli klart enligt planerna. Byggarbetet har framskridit och det egentliga byggarbetet är planerat att bli färdigt i skiftet av augusti-september. Daghemmet Lillhjärtats verksamhet kommer att börja och barnen flyttar till byggnaden i november efter att byggnaden är inredd och vädrad.

Till Daghemmet Lillhjärtat flyttar verksamheten från fyra olika småbarnspedagogikens enheter. Daghemmet Solåker, Lillbonden, Ratatupa och Huvikumpu, utom Jokipuistos förskola, kommer att fungera i det nya daghemmet. Före flytten till nya daghemmet, efter sommarloven, börjar Lillhjärtats svenskspråkiga daghemsgrupper sin verksamhet i naturdaghemmet Kaisla. De finskspråkiga grupperna kommer att påbörja sin verksamhet i Daghemmet Solåker. Klubbarna inom den öppna småbarnspedagogiken fungerar i Lillbondens utrymmen tills de förflyttar sig till Lillhjärtat.

Daghemsbarnen kommer att bekanta sig med utrymmena småningom. Redan under vårvintern fick barnen fira den nya daghemsbyggnaden med taklagsfest på Wessmanhusets gård, alldeles intill byggarbetet. Under taklagsfesten undrade man över den nya byggnaden från andra sidan staketet och med hjälp av stora illustrationer. Det bjöds på saft och litet tilltugg.

I början av hösten, redan innan flytten, är det meningen att daghemsbarnen har möjlighet att leka på den nya gården och genom det bekanta sig med omgivningen. Inför planeringen av den nya gården har man kartlagt barnens önskemål om i en hurdan miljö och hur de tycker om att leka. Innan flytten till den nya byggnaden är det meningen att daghemsgrupperna går på besök och bekantar sig med de nya utrymmena. En säker, det vill säga en planerad och ledd, introduktion till dagvård förstärker barnens gruppering och stöder barnen i flytten. Det kommer också att ordnas ett tillfälle för vårdnadshavare där de får bekanta sig med byggnaden innan verksamheten i daghemmet börjar.

Daghemmet Lillhjärtats byggnad ligger i Nickby, nära skolbyggnaderna Nickby Hjärta och Wessmanhuset. Genom att bygga det nya daghemmet har man velat försäkra hälsosamma och trygga utrymmen för småbarnspedagogikens verksamhet. Den nya daghemsbyggnaden gör det möjligt att avstå från byggnader som är i dåligt skick eller inte lämpar sig för daghemsverksamhet.

De små enheternas flytt till det nya daghemmet möjliggör en enhetlig ledning av pedagogiken. Personalen får stöd av varandra och kan dela med sig av sin sakkunskap till fler. Barnen kan erbjudas verksamhet som motsvarar deras behov och intressen i de moderna utrymmena. I planeringsskedet av den nya daghemsbyggnaden har man speciellt fäst märke till en fungerande helhet och barnens skala.

Tilläggsuppgifter:
Administrativ daghemsföreståndare Heidi Innala, Daghemmet Lillhjärtat, tel. 040 544 7293, heidi.innala@sibbo.fi
Chef för småbarnspedagogik Mervi Keski-Oja, tel. 050 3625 279, mervi.keski-oja@sibbo.fi

Tekniska tilläggsuppgifter om byggprojektet:
Byggnadsingenjör Rainer Långsjö, tel. 050 321 8909, rainer.langsjo@sibbo.fi


Senast ändrat
12.06.2019