< Aktuellt
11.06.2019

Trafikarrangemangen har ändrats vi Mårtensbyvägen och Nickbyvägens korsning

Se upp bakom ratten, styrstången eller du som rör dig till fots! Trafikarrangemangen har ändrats i korsningen vid Mårtensbyvägen och Nickbyvägen. Visst har du märkt att det nu finns en rondell i korsningen? Väjningsreglerna i korsningen har också ändrat.

Byggandet av en rondell och anslutningsparkering i korsningen mellan Mårtensbyvägen och Nickbyvägen påbörjades i februari. Den nya rondellen och anslutningsparkeringen kommer att vara färdig i slutet av sommaren 2019. Rondellen byggs en sektor i taget. På detta sätt kan korsningen användas under hela den tid som arbetet pågår. De som rör sig på området ombeds vara försiktiga och lägga märke till att trafikarrangemangen kan ändra.

Tack vare gatubygget blir korsningen betydligt tryggare både för bilister och för fotgängare. Nya gång- och cykelvägar byggs runt rondellen och även belysningen utökas. Anslutningsparkeringen är dimensionerad för 20–25 personbilar och bredvid den byggs även en egen del för parkering av cyklar.

Du kan bekanta dig med situationsplanen för den kommande rondellen och anslutningsparkeringen (pdf) på kommunens webbplats.

Mer information:
Byggnadsingenjör Ari Luomala, Sibbo kommun, tfn 040 572 1501, ari.luomala@sibbo.fi
Projektplanerare Anu Tuovinen, Sibbo kommun, tfn 040 193 3386, anu.tuovinen@sibbo.fi

 


Senast ändrat
11.06.2019