< Aktuellt
13.05.2019

Avbrott i vattendistributionen i Nickby Bubbisvägen 15.5 kl. 22-02

På grund av saneringsarbeten på vattenledningsnätet är vattnet avstängt i en del av fastigheterna i Nickby Bubbisvägen (se karta nedan) på onsdag 15.5.2019 kl. 22.00 – 02.00.

Beroende av framskridningen av arbetena kan störningarna vara kortare än meddelat.

Som följd av arbetet kan störningar i vattenkvaliteten (rostigt och grumligt vatten, luft i vattenledningen) förekomma under några dygns tid i närliggande områden. Kunderna ombeds vid sin vattenanvändning beakta möjliga kvalitetstörningar och låta vattnet rinna en stund tills det är klart.

Sibbo Vatten
tfn 09 2353 6920

 


Senast ändrat
13.05.2019