< Aktuellt
13.05.2019

Sibbo får statsunderstöd för bygget av gymnastiksal i Nickby Hjärta

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat Sibbo kommun 750 000 euro i statsunderstöd för den nya gymnastiksalen i Nickby Hjärta. Gymnastiksalen byggs i samband med utvidgningen av bildningscentret Nickby Hjärta. Byggarbetet inleds sommaren 2019.

Den nya gymnastiksalens storlek överskrider 900 kvadratmeter och salen kan delas in i tre sektorer med hjälp av mellanväggar. I anslutning till gymnastiksalen byggs omklädningsrum och duschlokaler samt ett lagerutrymme för exempelvis redskap för utomhus- och inomhusgymnastik. Enligt planerna ska gymnastiksalen inredas med exempelvis en klättervägg, rep, en ribbstol och en resultattavla. Den ska också ha utrustning för en basketbollplan.

Servicechef för idrottstjänster Piritta Forsell säger att den nya salen ersätter den betydligt mindre gymnastiksalen som är belägen i det gamla skolcentrets C-byggnad. Denna sal är i dåligt skick och kommer att rivas.

– Det är fint att man redan i inledningsskedet av utvidgningsprojektet för flera år sedan insåg behovet av att ersätta den gamla C-salen med en mycket större gymnastiksal och att salens storlek inte har krympt under årens lopp. Behovet av den nya större gymnastiksalen är stort eftersom antalet elever och gymnastiktimmar har ökat. Salen kommer att vara i flitig användning även kvällar och veckoslut, eftersom även idrottsföreningarnas och bland annat Sibbo instituts behov ökar hela tiden, säger Forsell.

Salen erbjuder möjligheter till idrott för alla kommuninvånare

Den nya gymnastiksalen förbättrar idrottsmöjligheterna för samtliga invånare i kommunen. Utanför skoltid hyrs salen ut till kommuninvånare och föreningar. Salen förses med en egen ingång som underlättar anordnandet av hobbyverksamhet kvällar och veckoslut. I samband med utvidgningen utökas och varieras idrottsmöjligheterna ytterligare även på den gårdsplan vid Nickby Hjärta som fungerar som näridrottsplats. För stora evenemang är det möjligt att kombinera gymnastiksalen med matsalen för att skapa ett stort öppet utrymme.

Vid utvidgningen av Nickby Hjärta byggs utöver gymnastiksalen även nya lokaler för eleverna i lågstadiet. De nya lokalerna placeras i den nordvästra sidan av den nuvarande skolbyggnaden och utvidgningen planeras vara klar våren 2021. Kostnadsprognosen för utvidgningen är 13,3 miljoner euro, varav kostnaderna för gymnastiksalen uppgår till över 4 miljoner euro.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar kommuner och samfund investeringsstöd för projekt för att bygga idrottsanläggningar och rekreationslokaler i anslutning till dessa. Avsikten med stödet är i synnerhet att erbjuda stöd till kommunens uppgift fastställd i idrottslagen att skapa förutsättningar för idrott för kommuninvånarna genom att bygga och driva idrottsanläggningar. Inom Regionförvaltningsverket i Södra Finlands område beviljades stöd den här gången till totalt sex projekt.

Mer om utvidgningen av Nickby Hjärta

Meddelande 16.4.2019: Utvidgningen av Nickby Hjärta i Sibbo inleds på sommaren

Mer information:

Servicechef för idrottstjänster Piritta Forsell, Sibbo kommun, tfn 040 191 4539, piritta.forsell (at) sibbo.fi

Byggnadsingenjör Jukka Haakana, Sibbo kommun, tfn 050 522 2807, jukka.haakana (at) sibbo.fi


Senast ändrat
13.05.2019