< Aktuellt
10.05.2019

Påverka färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning vid diskussionsmöte 20.5.2019

Sibbo kommun ordnar tillsammans med Borgå stad, Askola kommun och Lovisa stad måndagen 20.5 kl. 17.30-19.00 ett diskussions- och informationsmöte om konkurrensutsättningen av färdtjänsten. Mötet är avsett för alla som är intresserade av färdtjänstupphandlingen. Mötet hålls i Fabrikssalen i Konstfabriken i Borgå, adress Västra Alexandersgatan 1.

Mötet är avsett för användare av tjänster för personer med funktionsnedsättning, kommuninvånare, beslutsfattare, företagare samt kommunernas tjänsteinnehavare. Diskussionsteman är upphandlingen av färdtjänst och tidsplanen för en anbudstävling. De närvarande får information om den kommande konkurrensutsättningen och kan framställa synpunkter till stöd för beredningen. Ingen särskild anmälan om deltagande behövs.

Sibbo planerar just nu tillsammans med Borgå, Askola och Lovisa, hur färdtjänsten för personer med funktionsnedsättning i fortsättningen ska ordnas och upphandlas. Var och en av kommunerna beslutar senare i år, om kommunen deltar i en gemensam konkurrensutsättning eller ordnar själv konkurrensutsättningen av tjänsten. Enligt planerna kommer en konkurrensutsättning att ordnas under år 2019.

För närvarande upphandlar Sibbo färdtjänst på basis av ett tillfälligt avtal genom att förhandla med de taxiföretagare som erbjuder färdtjänst för klienter i Sibbo.

Mer information:
servicechef Tuula Wackström, 050 338 5704, tuula.wackstrom(at)sibbo.fi
upphandlingssakkunnig Johanna Heikel, 040 652 3075, johanna.heikel(at)sibbo.fi


Senast ändrat
10.05.2019