< Aktuellt
09.04.2019

Kuuma-kommunernas projekt stöder ungas delaktighet

’Osaamista osallisuuteen (Kunnande i delaktigheten)’ är Kuuma-kommunernas ungdomstjänsters gemensamma projekt. Målet med projektet är att genom att öka kommunernas samarbete gällande ungas delaktighetsfrågor, stöda ungas delaktighet samt få ungas röst bättre fram i beslutsfattandet på området.

Huvudmålet med ’Osaamista osallisuuteen’ är att stöda ungas delaktighet i området. Det i september 2018 startade projektets verksamhet delar sig i två huvuddelar: Planerandet av Kuuma-kommunernas gemensamma modell för ungas delaktighet och påverkande, samt utbildning för främjandet av ungas delaktighets-, kommunikations-, samt påverkningsfärdigheter.

Utgångspunkten för planeringen av modellen för ungas delaktighet och påverkande, är att få goda praktiska tillvägagångssätt i användning i Kuuma-kommunerna. Då kartläggs även de modeller som redan finns i kommunerna. Modellen kommer att innehålla bl.a. en gemensam materialbank. Planeringen av modellen inleddes i januari 2019 och fortsätter under hela projektets lopp.

Syftet med utbildningsevenemangen är att öka ungas delaktighets-, kommunikations-, och påverkningsfärdigheter. Utbildningarna är riktade till Kuuma-kommunernas medlemmar av ungdomsfullmäktigen och andra ungas påverkargrupper, samt överlag till ungdomar som är intresserade av att påverka i samhället. Avgiftsfria utbildningar förverkligas som kommunspecifika workshops, samt som kommunernas gemensamma seminarier. Information och tidtabeller för workshops fås av kommunens ungdomsfullmäktiges ledare och för seminarierna av projektplaneraren.

Kuuma-kommunernas nästa avgiftsfria seminarium ordnas 23.5.2019 på Kervo gymnasium. Unga som är intresserade av att påverka, samt ledare av ungas påverkargrupper och alla som arbetar med ungas delaktighet är välkomna med!

Meddela Saska Sarnikorpi om ni vill delta.

Tilläggsinformation via denna länken och:

Saska Sarnikorpi, ungdomsfullmäktiges ledare
Sibbo ungdomstjänster
tfn. 040 630 0439
saska.sarnikorpi@sipoo.fi

Satu Velasco, projektplanerare
Kervo ungdomstjänster,
Osaamista osallisuuteen -projekt
satu.velasco@kerava.fi
tfn. 040 318 2878


Senast ändrat
09.04.2019