< Aktuellt
13.03.2019

Östnyland får en egen barnlitteraturfestival

Biblioteken i Sibbo och Borgå, Kulturhuset Grand och Lilla Villan ordnar tillsammans Barnlitteraturfestivalen Ord 5-11.5.2019.

Östnyland har inte sedan tidigare en egen litteraturfestival, även om sådana finns på många andra håll i landet. Det har ändå funnits en beställning på att också i den här regionen lyfta fram berättelserna och det skrivna ordet med en egen festival.

Att fokus nu blev på barnlitteratur har flera orsaker. Det delas årligen ut två betydande litteraturpriser i regionen. Målgruppen för det ena priset är barn och pristagaren väljs också av barnen. Det här Runeberg Junior-priset har fått ett entusiastiskt mottagande och visat vilken stor betydelse berättelser har för barn och vilken fin upplevelse det är att få möta författaren. Biblioteken i Borgå och Sibbo har redan länge jobbat hårt med att väcka barns och ungas läslust. Läslusten och läsförmågan uppmärksammas just nu också stort på nationell nivå, bland annat genom kampanjen Läsrörelsen.

I Östnyland finns sedan tidigare ett nätverk för barnkultur, Baku. När det här nätverket hösten 2018 samlades föll bitarna på plats och fröet såddes för en gemensam satsning på att lyfta fram berättelser för barn och unga och de som skriver och illustrerar för barn och unga.

Den första barnlitteraturfestivalen ordnas av fyra aktörer: Borgå stadsbibliotek, Sibbo kommunbibliotek, kulturhuset Grand i Borgå och kulturhuset Lilla Villan i Sibbo. Under kommande år får även andra aktörer gärna delta.

Barnlitteraturfestivalen är tvåspråkig och bjuder både på program för skolklasser och på program som är öppet för alla. Barnboksillustrationer ställs ut på Borgå stadsbibliotek och på Sibbo huvudbibliotek. På biblioteken i Borgå och i Sibbo ordnas författarträffar och verkstäder med författare. I Borgå planeras dessutom bokattacker i skolorna och i Sibbo blir det också filmförevisning och dramabokprat för skolor. Kulturhuset Grand bjuder bl.a. på teater. Kulturhuset Lilla Villan ordnar teaterföreställningar och berättelsestunder.


Senast ändrat
13.03.2019