< Aktuellt
12.03.2019

Kommunen utförde oannonserade kontrollbesök i privata vårdhem och hittade inget att anmärka på

Socialmyndigheterna i Sibbo kommun utförde i februari oannonserade kontrollbesök i privata vårdhem som är belägna i kommunen. Under dessa kontrollbesök granskade man verksamheten i vårdhemmen och hittade inget att anmärka på.

Privata vårdhem har lyfts fram i medierna på grund av missförhållanden i deras verksamhet, vilket ledde till beslutet om att utföra oannonserade kontrollbesök. De saker som man fäste uppmärksamhet vid under kontrollbesöken var hur bra personalens arbetsscheman stämde och huruvida personalstyrkan var tillräcklig under arbetsskiften. Under kontrollbesöken kunde man konstatera att personalmängderna i arbetsscheman motsvarade dem som angavs i dimensioneringen enligt tillstånd. Även invånare och anhöriga som var på plats intervjuades i samband med besöken. Ingen av de intervjuade hade något särskilt att anmärka på. Vårdhemmens lokaler var välstädade och allt i verksamheten verkade vara i ordning. Med andra ord hittade man under besöken inget att anmärka på.

Tät samarbete

Kommunen har redan tidigare haft tät samarbete med aktörer som driver vårdhem. Samarbetet kommer att fortsätta även i framtiden. Personalen i privata vårdhem har till exempel utbildats tillsammans med kommunens personal och kommer också under det här året att få liknande utbildning.

Vårdhemsenheter samlar också regelbundet in kundrespons. Vid behov går man även igenom responsen med representanter av antingen den boendes hemkommun eller av Sibbo kommun. Vårdhemsaktörerna följer kriterierna i kvalitetsprogrammet månatligen och reder ut alla eventuella problem som förekommer i till exempel verksamhet, samarbete med de närstående, utemotion eller vård- och serviceplanen.

Därtill arrangerar kommunen i maj en anhörigkväll för personer som har en närstående i en privat vårdenhet. Även chefer i de privata enheterna bjuds i till tillställningen. Mötet har som mål att förstärka gemenskapen mellan kommunen och privata vårdhem.

Socialmyndigheterna i Sibbo kommun kommer också att få utbildning när regionförvaltningsverket i Södra Finland ordnar utbildning för kommunerna på östra Nyland. Utbildningens tema är hur man övervakar den privata verksamheten.


Senast ändrat
12.03.2019