< Aktuellt
04.02.2019

Nu är det igen dags att ansöka till utbildning i familjevård för äldre!

Nu är det igen dags att ansöka till utbildning i familjevård för äldre!
Föreläsningar onsdagar kl. 17:00–20:30. Utbildningen är på finska.

Plats: Servicehuset Elsie, bottenvåningen, Jussasvägen 18 J, Sibbo

13.03.2019 Information om familjevård
20.03.2019 Stabilitet och kontinuitet ger trygghet
27.03.2019 Ålderdomen kommer inte ensam – sjukdomar och utmaningar i vardagen
03.04.2019 En bra vardag för de äldre
10.04.2019 De äldre och familjerna i förändring
17.04.2019 Familjevårdarens ställning

Målet med utbildningen är att:

  • Hjälpa familjevårdaren att hitta de värden och verksamhetsprinciper som styr arbetet
  • Ge familjevårdaren och familjevårdsfamiljen grundfärdigheter att fungera som familjehem åt äldre människor
  • Garantera den vårdbehövande möjligheten att få en plats i de utbildade familjerna
  • Erbjuda en högklassig, trygg och pålitlig familjevård antingen hemma hos familjevårdaren eller hemma hos den äldre.

I utbildningen ingår:

  1. skriftlig ansökan till utbildningen
  2. antagning till utbildningen
  3. kvällsföreläsningar, 6 st.
  4. hemuppgifter
  5. utvärderingsdiskussion i slutet av utbildningsprocessen.

Utbildningen är avgiftsfri för Sibbobor. En kursavgift tas ut av deltagare från andra orter. Kaffeservering.

Ansökan kan fyllas i och skickas in elektroniskt senast 24.02.2019 via denna länk.

En pappersblankett kan skrivas ut via denna länk. Pappersblanketten ska fyllas i och returneras senast 24.02.2019 till adressen:
Handledare för familjevården
Tarja Valtonen
Jussasvägen 18 H, PB 7, 04130 Sibbo

Ytterligare frågor:
Tarja Valtonen, tfn 040 191 6069, tarja.valtonen@sibbo.fi


Senast ändrat
04.02.2019