< Aktuellt
08.01.2019

Har du byggplaner inför sommaren? – Kom ihåg att ansöka om bygglov i god tid!

Har du byggplaner inför sommaren? – Kom ihåg att ansöka om bygglov i god tid!
Planerar du att bygga ett eget hus i Sibbo under den kommande sommaren? Eller drömmer du om en täckt terrass eller en fast inhägnad runt gården? Kom ihåg att ansöka om nödvändiga bygglov i tillräckligt god tid.

Handläggningstiden för bygglov är för tillfället i genomsnitt cirka tre (3) månader inklusive kompletteringar som tillståndsberedaren har begärt om. Du kan också själv påverka handläggningstiden: om den ansökan och till dess hörande planer som lämnas in i Lupapiste är korrekt utarbetade samt innehåller alla nödvändiga dokument och information redan vid det skedet som ansökan lämnas in behöver tillståndsberedaren inte begära om kompletteringar. På detta sätt kan vi inleda själva handläggningen snabbare.

Du behöver ett bygglov för att bygga till exempel ett egnahemshus, en sommarstuga eller ett garage. Bygglov behövs också för utbyggnader eller för ändring av byggnadens användningsändamål. För att bygga täckta terrasser, fasta inhägnader, utekök eller liknande mindre byggnader räcker det oftast med ett åtgärdstillstånd. Närmare uppgifter om tillståndsplikt finns i kapitel 2.2 i Sibbo kommuns byggnadsordning (Länk till byggnadsordningen).

Alla ansökan om bygglov i Sibbo görs elektroniskt via tjänsten Lupapiste. Du kan använda tjänsten Lupapiste för att söka information om bygglov redan innan du lämnar in din ansökan. Tjänsten styr och vägleder lovsökande.

Vi har också skapat en visuell presentation om hur man ansöker om bygglov. Den finns på kommunens webbplats och heter ”Bygglovsprocessen”. Presentationen har som syfte att förklara den svårbegripliga processen, ge råd till kunderna och beskriva detaljerat steg för steg hur man ansöker om bygglov. Bekanta dig gärna med tjänsten (Länk till Bygglovsprocessen).

Låt alltså inte dina drömmar fastna i handläggningskön. Vill du grilla på en ny täckt terrass i juli eller inleda byggandet av ditt nya egna hem under den kommande sommaren, nu är det dags att agera. Ansök om bygglov i god tid!


Senast ändrat
08.01.2019