< Aktuellt
06.11.2018

Ungdomsfullmäktigeval i Sibbo 11.-14.12.2018

Ungdomsfullmäktigevalets kandidatnomineringstiden är 22.10.-18.11.2018. Alla 13 - 20 -åriga ungdomar bosatta i Sibbo kan ställa upp som kandiater.

Ungdomsfullmäktige stöder beslutsfattande som gäller ungdomar, främjar uppkomsten av nya ideér, framlägger motioner för kommunens olika utskott och sektioner och kan även om det så önskar genomföra olika slag av verksamhet.

Ungdomsfullmäktige har närvaro- och yttranderätt vid social- och hälsovårdsutskottets, tekniska utskottets, bildningsutskottets, svenska utbildningssektionens, finska utbildningssektionens och fritidssektionens sammanträden. Dessutom har en ungdomsfullmäktigerepresentant yttranderätt på kommunfullmäktiges sammanträden.

Ungdomsfullmäktige sammanträder ca 1 gång per månad och dess mandatperiod är 3 år, 2019-2021.

Mera info om tidtabeller och röstning finns här.


Senast ändrat
06.11.2018