< Aktuellt
04.10.2018

Gatubygget framskrider på Miilis område i Söderkulla

Från och med 8.10 riktas trafiken till Daghemmet Miili via Tasträskvägen. Därtill har man inlett arbetet för att förbättra Tallbackavägen. Tallbackavägen kan användas under hela byggtiden.

Från och med måndagen den 8 oktober riktas trafiken till Daghemmet Miili via den förbättrade, bredare Tasträskvägen. Till den gångna sommarens byggarbeten hörde bland annat brytningar bakom Daghemmet Miili. Under hösten har man också lagt sista handen vid gatubygget. I fortsättningen riktas trafiken till daghemmet via Tasträskvägen (se kartan). Vägen har också fått en ny gång- och cykelled.

Gatubygget vid Tallbackavägen inleddes i oktober. Vägsäkerheten på Tallbackavägen förbättras genom att bygga en gång- och cykelled längs ena sidan av vägen. Vägen kommer också att förses med ett övergångsställe med mittrefug. Samtidigt bygger man även parkeringsplatser längs vägen. Trafikarrangemang på Tallbackavägen påverkas enbart kortvarigt av gatuarbetet, och vägen kan användas under hela den tid som arbetet pågår.

Byggtakten på Miilis område i Söderkulla har ökat på sommaren. Området runtom Sipoonlahden koulu, Söderkulla idrottsplats och Daghemmet Miili börjar så småningom ta form. Skjutstrafiken och parkeringen fick en ny plats framför skolan Sipoonlahden koulu i augusti. Den nya bussterminalen, komplett med en ny anslutningsparkering, är också en viktig del av den nya omgivningen vid Miilis område. Utvidgningen av Sipoonlahden koulu har framskridit under sommaren och i början av hösten. Arbetet fortsätter dock ända fram till sommaren 2019. Om allt går enligt planerna blir utvidgningen av Sipoonlahden koulu färdig sommaren 2019. Därefter börjar förändringsarbetet av den nuvarande skolan. För tillfället förnyar man Söderkulla idrottsplats. Arbetet blir färdigt under den kommande vintern.

 

 

Du kan bekanta dig med samtliga byggprojekt på Miilis område här: Sibbo bygger och utvecklar/Miilis område
Mer information: Ilona Heikkinen, projektplanerare ilona.heikkinen@sibbo.fi


Senast ändrat
04.10.2018