< Aktuellt
03.10.2018

Delar av Villa Soltuna säljs på auktion på Kiertonet.fi från och med 8.10.2018

Delar av Villa Soltuna säljs på auktion på Kiertonet.fi från och med 8.10.2018
En auktion för att sälja delar av det rivningsfärdiga Villa Soltuna kommer att ordnas på Kiertonet.fi, som är ett webbaserat auktionsforum för den offentliga sektorn. Auktionen börjar 8.10.2018 och den är öppen fram till 21.10.2018. Villa Soltuna, som är i mycket dåligt skick, är belägen i Nickby på adressen Stora Byvägen 10.

De husdelar som auktioneras är bland annat kakelugnar, fönsterkarmar, mellandörrar samt husets stomme av timmer. Man kan bekanta sig med försäljningsföremålen på Kiertonet.fi, där det finns bilder och närmare uppgifter om respektive delar. Informationen är tillgänglig från och med att auktionen börjar 8.10.2018. Också handeln sker på Kiertonet.fi.

Försäljningsföremålen säljs som sådana, det vill säga de ska i princip demonteras och föras bort av köparen. Kommunen garanterar inte att föremålen eller husstommen av timmer är brukbara efter det att de har demonterats och transporterats. Kommunen ansvarar inte heller av några skador som eventuellt förekommer i stommen eller i de övriga husdelarna. I samband med auktionen på Kiertonet.fi ger kommunen köparna en tidsram under vilken de ska transportera sina nya ägodelar från tomten.

Om några mindre delar av huset är kvar efter det att auktionen tar slut, säljs de i den återvinningsbutik som upprätthålls av Verksamhetscentret Vägskälet. Butiken finns vid kaféet Dösis, i de lokaler där det tidigare fanns Matkahuoltos verksamhet.

Beslutet att auktionera Villa Soltuna i mindre delar fattades när det blev klart att det på grund av husets skick inte är ändamålsenligt att sälja det som en helhet, respektive att flytta det till en ny tomt.

Fastigheten anskaffades på grund av dess tomt, vars läge är värdefull för kommunen

Sibbo kommun övertog fastigheten på adressen Stora Byvägen 10 inklusive egnahemshuset Villa Soltuna i augusti 2018. Byggnaden på tomten har skadats med tiden och den är följaktligen i mycket dåligt skick. Efter auktionen kommer kommunen att riva huset under hösten och snygga upp tomten.

Fastigheten på adressen Stora Byvägen 10 ligger i ett centralt beläget kvarter i Nickby. Kommunen anser det strategiskt viktigt att utveckla kvartersområdet. Detta var orsaken till det att kommunen bytte till sig fastigheten. Fastigheternas pris värderades av auktoriserade fastighetsvärderare. Trähuset på fastigheten byggdes ursprungligen på 1920-talet. Under åren har man låtit byggnaden förfalla. Därtill står byggnaden på en tomt som behövs för andra ändamål när kommunen utvecklar Nickby centrum och sanerar Stora Byvägen. Det är möjligt att kommunen i framtiden behöver tomten för att utvidga lokalerna för utbildning på andra stadiet. På grund av ovan nämnda skäl kommer byggnaden att rivas. Myndigheten har beviljat lov att riva huset.


Senast ändrat
03.10.2018