< Aktuellt
14.09.2018

Vårdtiderna meddelas elektroniskt från och med nästa vecka inom småbarnspedagogiken i Sibbo

Vi påminner vårdnadshavare att daghemmen och familjedagvården i Sibbo övergår till elektroniskt meddelande av barnens vårdtider från och med nästa veckas måndag, alltså den 17 september 2018.

Från och med måndagen ska man meddela sitt barns vårdtider på nätet via webbportalen eSmåbarnspedagogik. Portalens adress är https://sote.easiointi.fi/sv/web/sipoo-vaka.

I och med att vårdtiderna meddelas elektroniskt behöver man till exempel inte längre fylla i olika pappersblanketter för att meddela behovet av dagvård under föräldrarnas semester. Uppgifter som samlas in via portalen eSmåbarnspedagogik överförs direkt till det dataprogram som används inom småbarnspedagogiken.

Att meddela vårdtiderna via portalen är lätt. Du kan bekanta dig med portalens bruksanvisningar via länken här. Under den kommande veckan ordnar daghemmen även undervisningstillfällen där vårdnadshavarna får handledning i hur man använder portalen. Personalen meddelar dig närmare när man ordnar ett sådant tillfälle i ditt barns daghem.

Webbportalen öppnas den 17 september 2018. Efter detta datum bör vårdnadshavare meddela alla vårdtider förutom plötsliga frånvaron via portalen. Det elektroniska systemet går ut på att kartlägga barnets behov av vård. Vårdnadshavarna ska alltså till exempel meddela när barnet inte behöver dagvård på grund av semester. Det går bra att meddela även barnets frånvaro till exempel på grund av läkarbesök. Den elektroniska tjänsten vidarebefordrar informationen direkt till daghemmet och dess elektroniska system. Plötsliga frånvaron, till exempel om barnet blir sjukt, ska meddelas per telefon direkt till den enhet för småbarnspedagogik där barnet är i dagvård.

I princip ska man meddela barnets vårdtider för den kommande månaden senast en vecka innan månadsskiftet. Om du har sådant arbete eller studier att du inte kan meddela vårdtiderna tillräckligt mycket i förväg ska du kontakta den enhet där ditt barn är i dagvård och komma överens med personalen om hur du meddelar vårdtiderna. Det går bra att meddela sitt barns vårdtider i portalen för upp till flera månader i förväg. Att meddela längre tider på en gång är praktiskt om tiderna inte ändras från dag till dag och du vet vilka tider du kommer att behöva.

Ju bättre daghemmen är informerade om barnens vårdbehov, desto bättre går det också att planera personalbehovet och arbetstiderna. Detta betyder att ditt barn får se samma bekanta ansikten oftare och att behovet av vikarier minskar. Vårdavgifterna i Sibbo ändras inte i och med att vårdtiderna nu meddelas elektroniskt, utan de bestäms fortsättningsvis enligt avtalet om vårdtid.

Vi önskar er alla en skön början på hösten!
Sibbo kommuns tjänster för småbarnspedagogik


Senast ändrat
14.09.2018