< Aktuellt
13.09.2018

Musik för de äldre i Sibbo – konsertserie ordnas i byarna under hösten

Konsertutbudet för de äldre utvidgas och under hösten ordnas en konsertserie i byarna i Sibbo. I samband med konsertserien ”Valoa syksyyn” (Ljus i hösten) får vi bl.a. höra solisterna Angelika Klas, Heikki Orama, Erkki Liikanen och Juha Hostikka. Eftermiddagskonserterna bjuder t.ex. på musik av Ots och Merikanto samt Erkki Liikanens ”Svengaava evakkoreki”.

Höstens konserter ordnas i Artborg i Nickby, Widegård i Paipis, Tallmo FBK-hus och Träskberga i Kalkstrand. Konserterna riktas framför allt till äldre personer, som har alltför lång väg till kulturevenemangen i städerna.

– Vår avsikt är att liva upp vardagen för de äldre och erbjuda dem kulturupplevelser på nära håll. Vi vill också öka gemenskapen i byarna och göra byborna medvetna om ensamboende grannar, som möjligtvis är i behov av hjälp och sällskap, berättar servicedirektör Helena Räsänen från Sibbo kommuns Tjänster för äldre och handikappade.

Alla konserter är avgiftsfria, med undantag av öppningskonserten. Konserterna är i första hand avsedda för äldre personer och deras följeslagare. Öppningskonserten skiljer sig från de andra konserterna på så sätt, att en del av platserna är reserverade för inbjudna äldre personer. Öppningskonserten är avgiftsbelagd för andra än de inbjudna gästerna. De lokala föreningarna ordnar också en avgiftsbelagd kaffeservering vid konserterna.

Konsertserien ”Valoa syksyyn” (Ljus i hösten) ordnas av Musikinstitutet i Sibbo, Lojo stadsorkester, Tjänster för äldre i Sibbo kommun samt Lival Ab, som understöder konserterna. Tjänster för äldre i Sibbo kommun, Musikinstitutet i Sibbo och Lojo stadsorkester har redan samarbetat en längre tid. Lival Ab är en ny samarbetspartner och med företagets understöd har det varit möjligt att utvidga verksamheten till en konsertserie.

Konsertserien ”Valoa syksyyn” (Ljus i hösten)

Lördag 22.9 kl. 14 Öppningskonsert, Artborg, Nickby (Pilvilinnavägen 2)
Angelika Klas + Leppälä band
En del av platserna är reserverade för inbjudna gäster och Tjänster för äldres kunder, övriga 15 euro/20 euro.
Biljetter kan endast köpas på förhand på adressen netticket.fi eller reserveras per e-post kimmo.sillanmikko@sibbo.fi. Antalet biljetter är begränsat.

Lördag 13.10 kl. 14 Widegård, Paipis (Paipisvägen 1134)
Kvartetten Juha Hostikka & Saarikoski, "Merikanto 150 år", fritt inträde

Lördag 27.10 kl. 14 Träskberga, Kalkstrand (Nevasvägen 340)
Heikki Orama + Leppälä band, "Georg Ots", fritt inträde

Lördag 3.11 kl. 14 Tallmo FBK-hus (Tallmobågen 65)
Erkki Liikanen + Leppälä band, "Svengaava evakkoreki", fritt inträde


Senast ändrat
13.09.2018
Taggar: kultur