< Aktuellt
11.09.2018

Byggnadsentreprenaden för att utvidga Nickby Hjärta upphandlas på nytt

En öppen upphandling av byggnadsentreprenaden för att utvidga Nickby Hjärta har inte gett godtagbara anbud. Ärendet behandlades i Tekniska utskottet 10.9.

Entreprenörer upphandlades under våren och sommaren 2018. Upphandlingen gav dock inte önskat resultat, vilket leder till att projektet kommer att upphandlas på nytt. Detta betyder att utvidgningen av Nickby Hjärta senareläggs. Den så kallade andra fasen av byggandet kan inledas först i början av sommaren 2019, inte hösten 2018.

-Entreprenadförhandlingar har förts med flera leverantörer i juli–augusti. Anbudens prisnivå översteg dock projektets anslag. Byggandet kan sålunda inte inledas på grund av de anbud som lämnades i upphandlingen, berättar Pasi Kanerva, byggnadsingenjör på Sibbo kommun.

Första fasen av bildningscentret Nickby Hjärta planerades vintern 2012–2013. Byggnaden blev färdig sommaren 2016. Bildningscentret Nickby Hjärta har nu totalt över 700 elever. I fas två av Nickby Hjärta ämnar man utvidga bildningscentret med en gymnastiksal samt lokaler för årskurserna F–6. Projektplanen för utvidgning av Nickby Hjärta godkändes av kommunfullmäktige den 7 november 2016.

Utvidgningen av Nickby Hjärta hör till den bygghelhet som pågår på Nickby Hjärtas område. Projektet med att utvidga bildningscentret senareläggs och inleds först nästa år. Övriga byggprojekt på området eller deras tidtabeller påverkas inte på grund av detta. Du kan bekanta dig med byggprojekten på Nickby Hjärtas område på webbsidan www.sipoorakentaajakehittää.fi/?lang=sv. Läs mer om valet av entreprenör för utbyggnad av Nickby Hjärta, fas 2: Tekniska utskottet 10.9.

Mer information:
Byggingenjör Pasi Kanerva, Sibbo kommun, pasijuhani.kanerva@sibbo.fi
Lokalitetsservicechef Juha Pohjonen, Sibbo kommun, juha.pohjonen@sibbo.fi


Senast ändrat
11.09.2018
Taggar: skolor