< Aktuellt
09.08.2018

Vägar till skolorna på Nickby Hjärtas område och på Miilis område när byggarbeten pågår

Byggandet på Nickby Hjärtas område och på Miilis område i Söderkulla påverkar trafikarrangemang och skjutstrafik till och från skolorna. I Nickby är Stora Byvägen avstängd för trafiken framför Sockengården. Orsaken är att man bygger en ny bussterminal. Även gatan Storkärrsgränd är avstängd för biltrafik på grund av gatuarbete. På Miilis område har utvidgningen av skolan Sipoonlahden koulu framskridit tidtabellsenligt. Den nya bussterminalen är också färdig.
Trafik i närheten av byggarbetsplatserna

Samtliga leder för lätt trafik på Nickby Hjärtas område är märkta i den här kartan (se karta). I kartan hittar du även de aktiva byggarbetsplatserna som man särskilt ska se upp för när man rör sig på området. En tillfällig led för lätt trafik har byggts runt byggarbetsplatsen vid Södra Skolvägen (Storkärrsgränd). Den går parallellt med Storkärrsgränd bakom Sibbo gymnasium. Infart till skolorna på Nickby Hjärtas område sker via Stora Byvägen. Vänligen observera att man kommer till Stora Byvägen antingen via Nybrovägen eller via Brobölevägen.

Lederna för lätt trafik på Miilis område är i bruk som vanligt på tisdagen när skolorna börjar. Observera dock att Sibbovikens Skolgata är avstängd för trafiken vid Ingman Arena. Även den gång- och cykelväg som går förbi Daghemmet Miili är reserverad enbart för byggarbetsfordon.

När man skjutsar barn till skolan Sipoonlahden koulu ska man ta den nya korsningen från Nya Borgåvägen till Sibbovikens Skolgata (se karta här). Det byggs en ny plats för skjutstrafik nära skolan och idrottsplatsen. För att komma till den kör man längs Sibbovikens Skolgata förbi Miilis terminal. Den U-formade platsen för upphämtning och avlämning av barn blir färdig innan skolstarten (se karta här). Vi uppmanar alla att vara försiktiga när de använder sig av de tillfälliga lederna och tar sig till och från skolan.

Bussar

HRT:s bussar kör avvikande rutt i Nickby fram till 2.9.2018. Bussarna får igen köra normalt på Stora Byvägen från och med 3.9.2018. De linjer som kör avvikande rutt är 785–788, 841N, 984, 985 och 991–993. Ett undantag är linjerna 986 och 987, som kör avvikande rutt fram till senare på hösten. På Miilis område tar man i bruk den nya Miilis terminal och anslutningsparkering den 13 augusti när HRT:s trafik övergår till vintertidtabeller. Samtidigt tar man den nuvarande Fröken Miilis terminal ur bruk, och HRT:s bussar börjar köra via den nya Miilis terminal.

Vi uppmanar alla som rör sig på området att vara försiktiga och följa noggrant de anvisningar som skyltas vid byggarbetsplatserna. Avdelningen för teknik och miljö i Sibbo kommun tar också gärna emot respons gällande rutterna och deras funktionalitet. Ni kan skicka respons via Facebook på sidan Sibbo bygger och utvecklar eller genom att fylla i en responsblankett på webbplatsen sibbo.fi. Välj då verksamhetsområdet Gator och grönområden.

Mer information:
Ilona Heikkinen, projektplanerare ilona.heikkinen@sibbo.fi
sipoorakentaajakehittaa.fi


Senast ändrat
13.08.2018