< Aktuellt
03.08.2018

Den nya bussterminalen på Miilis område blir färdig enligt tidtabellen, i Nickby kör bussarna fortfarande avvikande rutt

Den nya bussterminalen på Miilis område blir färdig enligt tidtabellen, i Nickby kör bussarna fortfarande avvikande rutt
HRT:s busstrafik övergår till vintertidtabeller 12.8.2018. I Söderkulla kör bussarna till och från den nya Miilis terminal från och med måndagen den 13 augusti 2018. I Nickby har byggandet av den nya bussterminalen fördröjts. Bussarna kör fortsättningsvis avvikande rutt fram till 2.9.2018.

Arbeten på Miilis område för att bygga en ny bussterminal och anslutningsparkering påbörjades våren 2018. Det omfattande jordbyggnadsarbetet och terminalbygget har framskridit enligt tidtabell. Den nya terminalen tas i bruk 13.8.2018 när HRT:s bussar börjar använda den. Den nya Miilis terminal består av fyra hållplatsplattformar varav två är vid Nya Borgåvägen. Anslutningsparkeringen byggs mitt på terminalområdet. Innan höstterminen inleds kommer det därtill att finnas en ny plats för skjutstrafik och parkering framför skolan Sipoonlahden koulu.

I Nickby har byggandet av den nya bussterminalen framskridit långsammare än planerat. När gatuarbeten på Stora Byvägen inleddes hittade man oväntat mycket gammal kommunalteknik som ska beaktas särskilt noggrant vid byggandet. Nu framskrider dock arbetena på byggarbetsplatsen enligt tidtabell. HRT:s bussar fortsätter köra avvikande rutt i ytterligare tre veckor efter det att trafiken övergår till vintertidtabeller. Genomfart på Stora Byvägen är fortfarande förbjudet under den tid byggandet pågår. På detta vis säkerställer man arbetsro på området vilket gör att arbetena också kommer att framskrida snabbare. Bussarna får igen köra normalt på Stora Byvägen från och med 3.9.2018.

Vi meddelar närmare om avvikande rutter innan skolstarten, för byggandet kommer att påverka trafikarrangemang och skjutstrafik både på Nickby Hjärtas område och Miilis område. Vänligen observera att Stora Byvägen är avstängd för genomfart framför Sockengården. Stora Byvägen nås antingen via Nybrovägen eller via Brobölevägen. Vi uppmanar alla som rör sig i närheten av byggplatserna att vara försiktiga och följa de anvisningar som skyltas på området.

Det har byggts mycket både i Nickby och i Söderkulla under sommaren. En del av byggprojekten blir också så småningom färdiga. Målet med byggnadsarbeten på Miilis område och kring Nickby Hjärta är att skapa en mångsidigare och trivsammare miljö med bättre parkeringsmöjligheter och tryggare gator.

Mer information:
Ilona Heikkinen, Projektplanerare, Sibbo kommun, 040 191 4231, ilona.heikkinen@sibbo.fi


Senast ändrat
03.08.2018