< Aktuellt
11.07.2018

Söderkulla idrottsplats förnyas

Förnyandet av Söderkulla idrottsplats har påbörjats. Idrottsplatsen förnyas som en del av de byggarbeten som just nu pågår på Miilis område. Målet med byggandet är att erbjuda Sibboborna bättre möjligheter att lära sig och utöva olika hobbyer,

Arbetet sparkas igång på fotbollsplanen
Förnyandet av den nuvarande idrottsparken inleds på den uppvärmbara fotbollsplanen som får nya värmeledningar och ny konstgräs. För övrigt stannar den populära fotbollsplanen på samma ställe, där den kan användas mångsidigt för bollsporter samt för kast- och hoppgrenar. Områden utanför fotbollsplanen förändras också i och med att löparbanan runt planen tas bort. Det permanentbelagda banvarvet ersättas med en upplyst terrängbana med stenmjölsbeläggning. Terrängbanan är en ringbana runt planområdet. Enligt planerna ska det även finnas redskap för träning och balansövningar längs den nya banan. I fortsättningen kommer idrottsplatsen att ha en permanentbelagd raksträcka på platsens södra sida. Hopplatserna för längd- och höjdhopp flyttas till platsens sydvästra hörn. En kastbur placeras på sandplanen som även den utvidgas i ett senare skede.

 

I sluttningen mellan idrottsplatsen och servicebyggnaden bygger man läktare. Det kommer även att finnas sittplatser både runt belysningsstolparna och på den öppna platsen vid ingången till idrottsplatsen, som även den förnyas. Belysningen på idrottsplatsen blir mer energieffektiv med nya LED-lampor. I fortsättningen styrs den också med modernare teknik. Därtill blir det nödvändiga underhållsarbetet lättare när idrottsplatsen får en ny serviceväg. Vägen går på platsens nordvästliga kant mot Tallbackavägen. Säkerheten på skolområdet förbättras avsevärt med den nya servicevägen när arbetsmaskiner inte längre kör i skolans närhet. Arbetet för att förnya idrottsplatsen påbörjades i juli och slutförs i slutet av år 2018.

Det kommer att finnas begränsningar i hur man kan använda sig av friluftsområden på Miilis område under de kommande åren. Å andra sidan kommer Söderkulla idrottsplats efter slutförda arbeten att vara en omfattande idrottshelhet med mångsidiga möjligheter till motion och friluftsliv både på sportplanen, skolans gårdsplan, närliggande friluftsleder och på en frisbee-golfbana. Söderkulla idrottsplats beräknas stå färdig hösten 2020. Då har den nya idrottsplatsen även helt nya betongelement för skateboardåkning.

Du kan bekanta dig närmare med förnyandet av idrottsplatsen och andra byggnadsprojekt på Miilis område här: Sibbo bygger & utvecklar

 

Mer information om Miilis byggplatsområde och förnyandet av idrottsplanen:
Piritta Forsell, Servicechef för idrottstjänster Sibbo kommun 040 191 4539
Ilona Heikkinen, Projektplanerare Sibbo kommun 040 191 4231


Senast ändrat
11.07.2018
Taggar: idrott, skolor