< Aktuellt
11.07.2018

Byggandet av en ny bussterminal har inletts i Nickby

Byggandet av en ny bussterminal har inletts i Nickby
En del av Stora Byvägen är avstängd i Nickby på grund av att en ny bussterminal byggs. Stora Byvägen är avstängd för genomfart framför Sockengården. Avfart från rondellen på Nickbyvägen mot Stora Byvägen är alltså förbjudet. För att komma in till Sockengårdens tomt ska man köra en omväg via Nybrovägen eller Brobölevägen.

Trafikarrangemangen under byggandet av den nya bussterminalen

Saneringen av Stora Byvägen kommer att orsaka förändringar och undantag i trafikarrangemang. Att röra sig på byggområdet är förbjudet, men det är fortfarande tillåtet att köra till fastighetstomterna på Stora Byvägen också under den tid byggarbeten pågår. När byggarbeten framskrider kommer det också att bli ändringar i hur man får köra till tomterna genom byggarbetsplatsen. Vi uppmanar er att köra lugnt och följa de anvisningar om avvikande rutter som skyltas vid gatan. Annan trafik så som gång- och cykeltrafik styrs längs andra rutter som går runt byggarbetsplatsen. De avvikande rutterna skyltas på området. HRT:s bussar kör avvikande rutter fram till mitten av augusti.

Gatuprojekten på Nickby Hjärtas område

Även byggandet av Södra Skolvägen (tidigare Storkärrsgränd) har inletts samtidigt med byggandet av den nya bussterminalen. Genomfart är förbjudet även på Storkärrsgränd på grund av gatubygget. Lätt trafik styrs längs en omväg bakom Sibbo Gymnasium.

Därtill har man påbörjat förberedande arbeten för att förlänga Norra Skolvägen. I det första skedet färdigställer man en tryckbank. Enligt planerna börjar det egentliga arbetet för att förlänga Norra Skolvägen hösten 2018.

Gatubyggen är en del av den helhet av byggnadsprojekt i centrala Nickby som inleddes sommaren 2018 på Nickby Hjärtas område. Målet med byggnadsarbeten är att skapa en mångsidigare, trivsammare och mer fungerande miljö både för invånare och för besökare i Nickby.

Läs mer: Sibbo bygger och utvecklar och följ oss på Facebook!


Senast ändrat
11.07.2018