< Aktuellt
28.06.2018

Polisen meddelar: Polisstationerna i Borgå och Lovisa betjänar från och med 2 juli enligt följande

Östra Nylands polisinrättnings polisstationer i Borgå och Lovisa kommer att betjäna invånarna från och med 2 juli åtminstone ända till slutet av augusti så, att polisstationen i Lovisa betjänar i brottutredningsärenden på måndag och fredag och polisstationen i Borgå från tisdag till torsdag. Betjäningen, som till exempel emottagandet av brottsanmälningar, är således tillgänglig varje vardag på polisinrättningens östra område.

Genom dessa förändringar beträffande ovan nämnda polisstationernas betjäning kan polisinrättningen rikta tillräckligt många polismän till de bägge polisstationerna varje vardag för att vid behov kunna garantera en bättre personlig betjäning.

Tillståndstjänster vid Lovisa polisstation är stängda tills 31.8.2018 som tidigare annonserats. Tillståndstjänster vid Borgå polisstation är öppna från måndag till fredag, mer information i nätet.


Senast ändrat
28.06.2018