< Aktuellt
13.06.2018

Intresse för solenergi i Sibbo

Den 7 maj 2018 ordnades det en invånarkväll om solenergi i restaurangen Elsie i Nickby. Kvällen lockade intresserade att bekanta sig med olika solenergilösningar.

Vid tillställningen fick man höra på energiexperten Janne Käpylehto som berättade om hur man utnyttjar solenergi utomlands och här i Finland. Käpylehto gav också helt konkreta tips i hur man ska gå till väga för att skaffa solenergi hem och till stugan. Den globala kapaciteten på solenergi växer kontinuerligt i samband med att teknologin utvecklas och blir billigare. Det är lönsamt att utnyttja solenergi också i Finland, för i Södra Finland kan man producera lika mycket energi som i Norra Tyskland.

Även privatägda solpaneler blir allt populärare. Solpanelerna är en praktisk lösning för att producera el utan utsläpp eller på ett ställe där det inte finns någon elanslutning. Att skaffa solpaneler är också en långsiktig investering. Enligt Janne Käpylehto behöver ett rätt installerat solkraftverk nästan inget underhåll alls, för det har inga rörliga delar. Dessutom har det en teknisk livslängd på tiotals år. Solpaneler höjer också fastighetens värde.

Den andra föreläsaren för kvällen var lovarkitekten i Sibbo kommuns byggnadstillsyn Tytti Mäntyoja. Hon berättade om hur anskaffningen av solpaneler ses ur tillståndsmyndighetens synvinkel. I Sibbo behöver man oftast inte ett tillstånd för att skaffa solpaneler. Man ska dock ansöka om åtgärdstillstånd innan man installerar solpanelerna om de kommer att ha en stor påverkan på landskapet eller byggnadens fasad eller om man ämnar installera dem på en skyddad byggnad eller i ett landskap som har klassificerats som värdefullt. Ett tillstånd är obligatoriskt också ifall systemet är avsett för flera fastigheter och för gemensamt bruk.

Som sista talare vid tillställningen presenterade chef för nätverksamhet i Kervo Energi Osmo Auvinen de lösningar som Kervo Energi erbjuder för utnyttjandet av solenergi. Han berättade även hur solpanelerna i det egna hemmet kopplas till elnätet. Framtida utvecklingsutsikter har identifierats i utbyggnaden av förnybara energikällor samt distribuering av energiproduktion, vilka Kervo Energis smarta elnät stöder för sin del.

Tillställningen arrangerades av Mellersta Nylands miljöcentral och Sibbo kommun.

Du hittar Janne Käpylehtos och Osmo Auvinens tips på hur man skaffar solpaneler via länken nedan (enbart på finska). https://www.kuumailmasto.fi/sivu.tmpl?sivu_id=5952


Senast ändrat
13.06.2018