< Aktuellt
11.06.2018

Byggandet av en ny bussterminal i Nickby börjar inom de närmaste dagarna

Byggandet av en ny bussterminal i Nickby börjar inom de närmaste dagarna
Byggandet av en ny bussterminal i Nickby inleds denna vecka (vecka 24). På grund av byggarbeten är genomfartstrafiken på Stora Byvägen avstängd. Byggandet av bussterminalen inleds med att man avlägsnar träd och monterar ett stängsel runt byggarbetsplatsen.

De silverpilar som i nuläget kantar Stora Byvägen invid Sockengårdens parkeringsplats måste fällas för att ge plats för bygget. Dessa träd har länge kännetecknat landskapet, men på grund av deras höga ålder och av säkerhetsskäl skulle man i alla fall har varit tvungen att avlägsna dem inom den närmaste framtiden. Silverpilarna skulle inte heller klara av de skador gatuarbetet orsakar på rotsystemet. Enligt planerna kommer Stora Byvägen att kantas av lövträd också i framtiden. Kommuninvånarna har fått delta i planeringen av den nya gatuterminalen, och utifrån röstresultaten planterar vi rödaskar på bussterminalområdet.

Gatuarbeten framskrider gradvis. Arbeten inleds invid rondellen mot Nickbyvägen. Genomfart via Stora Byvägen kommer att förbjudas, men det är fortfarande tillåtet att köra till fastighetstomterna också under hela den tid byggarbeten pågår. Fotgängare och cyklister styrs längs andra rutter som går runt byggarbetsplatsen. Undantagsrutterna märks ut på området och mer information ges ut senare när närmare tidtabeller gällande byggandet fastställs.

HRT:s bussar kör undantagsrutt på sommaren i syfte att undvika gatuarbeten på Södra Skolvägen (förra Storkärrsgränd) och Stora Byvägen. Bussarna kör undantagsrutt från och med 18.6 när sommartidtabellerna träder i kraft. Följande hållplatser på Stora Byvägen trafikeras inte medan byggarbeten pågår: Sockengården, Idrottsvägen och Gamla kyrkan. Vi har meddelat om bussarnas undantagsrutter i samarbete med HRT.

Byggarbeten kring Nickby Hjärta kommer att orsaka störningar i vardagen för alla som rör sig på området. Vi uppmanar alla att följa kommunens informationskanaler där det meddelas om undantagsrutter och att fästa uppmärksamhet på de ändrade trafikarrangemangen. Vänligen observera att gatuarbeten på Stora Byvägen framskrider under sommaren, vilket kommer att orsaka ytterligare ändringar i trafikrutterna. Bussterminalen beräknas stå färdig i början av hösten.

Mer information:
Heidi Saarenpää, Kommunteknisk chef, Sibbo kommun, 040 641 6076
Ilona Heikkinen, Projektplanerare, Sibbo kommun, 040 191 4231
Lari Sirén, Projektledare, Sibbo Kommun, 09 2353 6802


Senast ändrat
11.06.2018