< Aktuellt
08.06.2018

Byggtakten på Miilis område i Söderkulla ökar på sommaren

Byggen på Miilis område utvidgas och byggandet håller tidtabellen.

Eleverna i Sipoonlahden koulu har nu börjat sin semester. I samband med skolavslutningen har ett nytt skede i byggarbeten inletts på Miilis område. Hittills har utvidgningen av Sipoonlahden koulu framskridit enligt tidtabellen, och den 4 juni har arbetsplatsen utvidgats mot Sibbovikens skolgata. Samtidigt har parkeringsplatserna framför skolan fått ge vika åt byggarbeten. Nya parkeringsområden kommer att finnas på området när skolan börjar på hösten. Entreprenören som ansvarar för utvidgningsarbeten av Sipoonlahden koulu berättar att grundarbetena fortsätter enligt planerna. Ett väderskydd reses gradvis och kommer att bli synligt inom kort.

Busstrafiken använder sig av Fröken Miilis terminal hela sommaren. I början av hösten flyttas bussarna till den nya bussterminalen som byggs vid Nya Borgåvägen. Även en anslutsningsparkering byggs invid den nya terminalen. Sibbovikens skolgata stängs för allmän trafik måndagen den 11 juni när byggarbetsplatsen utvidgas. En ny rutt till Sibbo Arena öppnas då via Nya Borgåvägen.

Även förnyandet av Söderkulla idrottsplan inleds i juni. Idrottsplanen är officiellt ur bruk från och med början av juni. Den förnyade idrottsplanen beräknas bli färdig vid slutet av året.

Brytningsarbeten bakom Daghemmet Miili börjar efter midsommar och fortsätter under hela juli månad. En ny körväg byggs bakom daghemmet och ett parkeringsområde planeras bredvid byggnaden.

Byggarbeten på Miilis område omfattar en utvidgning av skolan Sipoonlahden koulu, byggandet av en ny bussterminal samt förbättring av gatorna. Målet är att erbjuda Sibboborna mer fungerande tjänster och förbättra deras möjligheter att lära sig och utöva olika hobbyer. Byggen på Miilis område utvidgas och takten på byggandet ökar i juni–juli. Kom vänligen ihåg att fästa din uppmärksamhet vid byggarbetsplatserna och de avvikande rutterna när du rör dig på området!

Mer information: Ilona Heikkinen, projektplanerare ilona.heikkinen@sibbo.fi

Sibbo bygger och utvecklar

 


Senast ändrat
08.06.2018