< Aktuellt
01.06.2018

Tillbudssituation i samband med den kommunaltekniska entreprenaden i Söderkulla på detaljplaneområdet Stenkulla

Entreprenören TerraWise utförde planenliga brytningsarbeten på detaljplaneområdet Stenkulla onsdagen den 30 maj 2018. Direkt efter en sprängning som utfördes på förmiddagen vid norra kanten av området lade man märke till att stensplitter hade spridits utanför säkerhetszonen. Vaktmän granskade området där stenarna upptäcktes direkt efter incidenten, men hittade inga skadade personer. Man hittade inte heller skador i de närliggande fastigheterna.

Suomen Louhintakonsultit Oy utreder i uppdrag av entreprenören TerraWise om stensplitter har orsakat skador i omgivningen. Ett meddelande har delats ut till grannfastigheterna. Så vitt vi vet har stensplitter inte orsakat några skador i fastigheterna.

Samtliga brytningsarbeten utförs noggrant och försiktigt och eventuella tillbudssituationer tas alltid på allvar. Brytningsarbeten på Miilis område fortsätter som vanligt enligt noggranna brytningsplaner.

Mer information och kontaktbegäran:
Ilona Heikkinen, ilona.heikkinen@sibbo.fi


Senast ändrat
01.06.2018