< Aktuellt
29.05.2018

Stora arbeten i Nickby i Sibbo – bussarna kör avvikande rutt från och med 4.6

I juni startar arbeten vid den nya bussterminalen och sanering av Stora Byvägen i Nickby i Sibbo. På grund av arbetena kör alla bussar avvikande rutt i Nickby i juni. De första busslinjerna börjar köra undantagsrutt måndagen den 4 juni och de övriga busslinjerna måndagen den 18 juni i samband med övergång till sommartidtabellerna.

Arbetena beräknas vara klara i början av hösten 2018. Om bussarna fortfarande inte kan köra på Stora Byvägen när man övergår till vintertidtabellerna 13.8.2018, börjar också linjerna 984, 992 och 993 (linjer som är i trafik endast vintertid) köra avvikande rutter. Om dessa undantagsrutter informeras separat.

4.6.2018: Linjerna 986 och 987 kör avvikande rutt

Arbetena startar den 4 juni, och då kan bussarna inte längre köra via Storkärrsgränd. Samtidigt börjar linjerna 986 och 987 köra undantagsrutter: de svänger till vänster från Stora Byvägen till Nickbyvägen och kör till vändplatsen, som ligger vid Jokipuiston koulu (hållplatsen Pilvilinnavägen på Trädgårdsmästarens väg). Linjerna kör samma rutt även i motsatt riktning.

Undantagsrutten för linjerna 986 och 987 gäller fram till 12.8.2018. Följande hållplatser trafikeras inte: Nickby hälsostation, Storkärrsvägen, Nickby skolcentrum, Sportvägen, Kyrkängsvägen
Undantagsrutt för linjerna 986 och 987 i Nickby

18.6.2018: Övriga busslinjer som kör i Nickby flyttas till undantagsrutt, linje 841N fortsätter till Nickby

Linjerna 785, 786, 787, 788 och 985

Stora Byvägen stängs av för trafik söder om Nickbyvägen. Det innebär att Nickbys busslinjer inte längre kan köra till Östanåparken. När bussarna kör från Helsingfors eller Kervo till Nickby kör de först till den tillfälliga vändplatsen vid Jokipuiston koulu (hållplatsen Pilvilinnavägen på Trädgårdsmästarens väg) och fortsätter sedan till Nickby busstation. När bussarna avgår från Nickby busstation i riktning mot Helsingfors eller Kervo kör de först till Jokipuiston koulu.Busslinje 788, som kör rutten Helsingfors – Nickby – Borgå, är ett undantag: bussen kör från Helsingfors först till busstationen och sedan till vändplatsen vid skolan. På motsvarande sätt kör bussen från Borgå först till Östanåparken, varefter den fortsätter till busstationen.

Undantagsrutten gäller fram till hösten 2018. Närmare datum fastställs senare. Följande hållplatser trafikeras inte: Sockengården, Kyrkängsvägen
Undantagsrutt för linjerna 785, 786, 787, 788 och 985 i Nickby

Linje 991

Linje 991 kör via Nickbyvägen och Brobölevägen. Linjen får tillfälliga hållplatser (Mårtensbyvägens vgs och Gamla kyrkan) på Brobölevägen i riktning mot Söderkulla.

Undantagsrutten gäller fram till hösten 2018. Närmare datum fastställs senare. Följande hållplatser trafikeras inte: Sockengården, Sportvägen, Gamla kyrkan (på Stora Byvägen).
Undantagsrutt för linje 991 i Nickby

Linje 841N

Nattbuss 841N fortsätter från Söderkulla till Nickby, och avgångarna från Järnvägstorget körs via Borgby till Åbacka. Linje 841N kör i Nickby samma avvikande rutt som linje 991.

Les mera: HRT

Mer information:
Markus Elfström
kollektivtrafikplanerare
HRT
tfn 09 4766 4235


Senast ändrat
30.05.2018