< Aktuellt
13.08.2018

Stora arbeten i Nickby i Sibbo – bussarna kör avvikande rutt från och med 4.6

I juni startade arbeten vid den nya bussterminalen och sanering av Stora Byvägen i Nickby i Sibbo. På grund av arbetena började alla bussar köra avvikande rutt i Nickby i juni. De första busslinjerna började köra undantagsrutt måndagen den 4 juni och de övriga busslinjerna måndagen den 18 juni i samband med övergång till sommartidtabellerna.

HRT:s bussar kör avvikande rutt i Nickby fram till 2.9.2018. Bussarna får igen köra normalt på Stora Byvägen från och med 3.9.2018. De linjer som kör avvikande rutt är 785–788, 841N, 984, 985 och 991–993. Ett undantag är linjerna 986 och 987, som kör avvikande rutt fram till senare på hösten. Att bussarna inte kunde börja köra på Stora Byvägen när man övergick till vintertidtabellerna 13.8 innebär att också linjerna 984, 992 och 993 (linjer som är i trafik endast vintertid) kör nu avvikande rutter.

Också linjerna 984, 992 och 993 kör avvikande rutter från och med 14.8

Från och med tisdagen den 14 augusti gäller undantagsrutten också linjerna 984, 992 och 993 som inte var i trafik på sommaren. Linjerna stannar vid samma hållplatser som linjerna 984, 991, 992 och 993.

Följande hållplatser trafikeras inte: Sockengården, Sportvägen, Gamla kyrkan (på Stora Byvägen).

Hållplatserna för linjerna 984, 991, 992 och 993 som dras in

Linje 985 som kör rutten Kervo-Nickby: bussen kör till vändplatsen vid Östanåparken må-fre huvudsakligen endast när bussen kör från Nickby och när bussen kommer från Kervo kör den från Nickbyvägen direkt till busstationen. Att linjen inte trafikerar Östanåparken gäller alla avgångar må-fre från Kervo till Nickby, förutom avgångarna kl. 7.15K, 8.12, 9.22, 12.40, 13.40 och kl. 23.40. Dessa turer kör från Nickbyvägen direkt till Östanåparken. På lördagar och söndagar körs också via Östanåparken i båda riktningar.

4.6.2018: Linjerna 986 och 987 kör avvikande rutt

Arbetena startar den 4 juni, och då kan bussarna inte längre köra via Storkärrsgränd. Samtidigt börjar linjerna 986 och 987 köra undantagsrutter: de svänger till vänster från Stora Byvägen till Nickbyvägen och kör till vändplatsen, som ligger vid Jokipuiston koulu (hållplatsen Pilvilinnavägen på Trädgårdsmästarens väg). Linjerna kör samma rutt även i motsatt riktning.

Följande hållplatser trafikeras inte: Nickby hälsostation, Storkärrsvägen, Nickby skolcentrum, Sportvägen, Kyrkängsvägen
Undantagsrutt för linjerna 986 och 987 i Nickby

18.6.2018: Övriga busslinjer som kör i Nickby flyttas till undantagsrutt, linje 841N fortsätter till Nickby

Linjerna 785, 786, 787, 788 och 985

Stora Byvägen stängs av för trafik söder om Nickbyvägen. Det innebär att Nickbys busslinjer inte längre kan köra till Östanåparken. När bussarna kör från Helsingfors eller Kervo till Nickby kör de först till den tillfälliga vändplatsen vid Jokipuiston koulu (hållplatsen Pilvilinnavägen på Trädgårdsmästarens väg) och fortsätter sedan till Nickby busstation. När bussarna avgår från Nickby busstation i riktning mot Helsingfors eller Kervo kör de först till Jokipuiston koulu.Busslinje 788, som kör rutten Helsingfors – Nickby – Borgå, är ett undantag: bussen kör från Helsingfors först till busstationen och sedan till vändplatsen vid skolan. På motsvarande sätt kör bussen från Borgå först till Östanåparken, varefter den fortsätter till busstationen.

Följande hållplatser trafikeras inte: Sockengården, Kyrkängsvägen
Undantagsrutt för linjerna 785, 786, 787, 788 och 985 i Nickby

Linje 991

Linje 991 kör via Nickbyvägen och Brobölevägen. Linjen får tillfälliga hållplatser (Mårtensbyvägens vgs och Gamla kyrkan) på Brobölevägen i riktning mot Söderkulla.

Följande hållplatser trafikeras inte: Sockengården, Sportvägen, Gamla kyrkan (på Stora Byvägen).
Undantagsrutt för linje 991 i Nickby

Linje 841N

Nattbuss 841N fortsätter från Söderkulla till Nickby, och avgångarna från Järnvägstorget körs via Borgby till Åbacka. Linje 841N kör i Nickby samma avvikande rutt som linje 991.

Les mera: HRT

Mer information:
Markus Elfström
kollektivtrafikplanerare
HRT
tfn 09 4766 4235


Senast ändrat
16.08.2018