< Aktuellt
14.05.2018

Hundparken byggs sommaren 2019

En hundpark byggs i Sibbo Ådal sommaren 2019.

Enligt en tidigare uppgift skulle kommunen bygga en hundpark i Sibbo Ådal denna sommar. Uppgiften var dock felaktig. Kommunträdgårdsmästare Mari Kosonen bekräftar att en hundpark byggs först under sommaren 2019. Fler hundparker önskades i en nätenkät som kartlade skötseln och underhållet av kommunens grön- och gatuområden samt allmänna områden.


Senast ändrat
14.05.2018