< Aktuellt
02.05.2018

Biblioteken är stängda 13 - 20.5.2018 på grund av uppdatering av bibliotekssystemet

Biblioteken i Sibbo, också meröppetbiblioteket, är stängda 13.5-20.5.

Bibliotekssystemet i Helle-biblioteken uppdateras till en ny version och därför kommer biblioteken i huvudsak att hålla stängt under tiden 13 - 20.5.2018. Också nätbiblioteket Helle är ur bruk under denna tid.

I många bibliotek finns en återlämningslucka, som är öppen också under stängningstiden. Återlämnat material registreras ändå först på måndag 21.5.2018. Lånat material förfaller inte under den vecka biblioteken är stängda.

Huvudbiblioteket i Askola och Monnby bibliotek är stängda. Skolbiblioteksbesöken on 16.5 och to 17.5 är inhiberade.

Lappträsk bibliotek är stängt.

Huvudbiblioteket i Lovisa är stängt. Tidningsläsesalen i Kompanjonskapshuset Hörnan är öppen kl. 10-14 under vardagarna.

Liljendal bibliotek är helt stängt, också meröppet-biblioteket och återlämningsluckan.

Biblioteken i Pernå och Tessjö är stängda. Ombudspostpunkterna och tidningsläsesalarna har normal öppettid.
Biblioteksbussen kör inte.

Mörskom bibliotek är stängt.

Borgnäs bibliotek har normal öppettid, men man kan inte låna, reservera, sköta betalningar eller göra omlån. Man kan använda datorer, läsa tidningar och bekanta sig med utställningarna i biblioteket.

 

Huvudbiblioteket i Borgå är stängt. Tidningsläsesalen och caféet är öppna må 14.5 - to 17.5 kl. 9-17. Tidningsläsesalen är öppen också sö 13.5 kl. 10-13 och lö 19.5 kl. 9-14. I huvudbiblioteket ordnas må 14.5 sagotimme på finska kl. 10 och på svenska kl. 10.30. Biblioteken i Gammelbacka och Vårberga är stängda, också meröppet-biblioteken. Kerko bibliotek är stängt. Bokbussen kör inte.

Biblioteken i Sibbo, också meröppetbiblioteket, är stängda 13.5-20.5. I aulan i Söderkulla bibliotek kan man läsa tidningar dagstid till kl. 16. I bibliotekets mötesrum ordnas knattepoesi ti 15.5 kl. 9.30 på finska och 10.30 på svenska samt finskspråkig sagostund på torsdag 17.5 kl.10. 

Mera information:
Catharina Latvala, Helle-koordinator, tfn 040 489 5775, catharina.latvala@porvoo.fi


Senast ändrat
02.05.2018