< Aktuellt
12.03.2018

Infomöte om Sibbo kommuns språkbadsstig 15.3.2018

Är du intresserad av språkbad? Undrar du om språkbad kunde vara ett alternativ för ditt barn?

Välkommen till Alvägens skola torsdagen 15.3.2018 kl. 18.00. Adressen är Envägen 12, 04130 Sibbo. Infomötet är öppet för alla som är intresserade av språkbadsverksamheten i Sibbo.

Språkbadsundervisningen i Sibbo påbörjas under det år barnet fyller 4 år. För hösten 2018 får barn födda 2014 ansöka om en plats. Eftersom åldersklasserna har utökats kan även barn som fyllt 5 år (födda år 2013) undantagsvis ansöka om en plats i språkbadsundervisningen.

Språkbadsundervisningen i Sibbo ges på svenska för elever med finska som hemspråk.

Ansökningstiden pågår och sista ansökningsdagen är 31.3.2018.

Mer information:

Administrativ daghemsföreståndare av språkbadet i Alvägen (Leppätie) Irmeli Kujala 040 191 4547, irmeli.kujala@sibbo.fi

Administrativ daghemsföreståndare av språkbadet i Skogsbacken (Metsärinne) Annette Lagerstam 040 191 6052, annette.lagerstam@sibbo.fi


Senast ändrat
12.03.2018