< Aktuellt
13.03.2018

Känns din vardag trygg? Svara på Östra Nylands säkerhetsenkät

I Östra Nyland kan man under mars månad delta i en säkerhetsförfrågan. Genom förfrågan kartläggs hur trygga invånarna upplever sin vardag och hur man upplever att man själv kan påverka trygghetskänslan.

Förfrågan är riktad till invånare i Askola, Sibbo, Borgå, Pukkila, Mörskom, Sibbo och Lovisa. Förfrågan hittas på nätet på kommunernas hemsidor, samt som pappersenkät på bla. biblioteken i kommunerna. Svarstiden är 1-22.3.18

Genom att svara kan du påverka säkerhetsplaneringen i trakten

Genom Östra Nylands säkerhetsförfrågan samlar man in information om invånarnas upplevelser om trygghet som stöd för säkerhetsplaneringen i trakten. Förfrågan är en del av det gemensamma säkerhetsprogrammet, som styr samarbetet kring ökandet av trygghet. Östra Nylands säkerhetsprogram och förfrågan förverkligas av Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom, Borgå, Pukkila och Sibbo samt Polisinrättningen i Östra Nyland och Räddningsverket i Östra Nyland. Förfrågan har förverkligats tidigare våren 2014 och 2016.

Svara på enkäten här http://bit.ly/2s6TzlW

Tilläggsinformation får du av planerare Ann-Sofie Nylund, Borgå stad, tfn 040 1697171, ann-sofie.nylund@porvoo.fi

 


Senast ändrat
13.03.2018