< Aktuellt
02.02.2018

Klientavgifterna för småbarnspedagogiken har uppdaterats

Vid årsskiftet ändrades klientavgifterna för småbarnspedagogiken. Många familjer fick därmed en sänkt dagvårdsavgift. Sibbo kommun har gjort mycket jobb för att de nya avgifterna ska synas i faktureringen för januari månad helt enligt tidtabellen. Alla de familjer som meddelat om förändrade inkomster har fått sina avgifter uppdaterade enligt de nya kriterierna.

Om det ännu finns kunder som inte gjort en utredning över förändrade inkomster, kan en sådan lämnas in med den elektroniska blanketten nedan.
Utredning över inkomster för fastställande av dagvårdsavgift

Meddelande:
"Klientavgifterna inom småbarnspedagogiken ändras" 13.12.2017

Tilläggsinformation:
Irene Lönnqvist tfn. 050 439 8778, irene.lonnqvist@sibbo.fi


Senast ändrat
02.02.2018