< Aktuellt
03.02.2018

Sibbos nya strategi påverkar invånarens vardag

Sibbo växer med 600–800 invånare per år. Vi bygger ut gång- och cykelvägar med 20 kilometer. I Sibbo grundas minst 100 nya företag. En lösning har identifierats för varje inneluftsproblem i kommunens utrymmen. Bland annat dessa är Sibbo kommuns mål som vi försöker uppnå före utgången av år 2021.

Fullmäktige i Sibbo godkände i dag (29.1.2018) Sibbos strategi för åren 2018–2021. Strategin styr kommunens verksamhet under de kommande åren och i strategin fastställs kommunens mål för fullmäktigeperioden 2018–2021.

Om fyra år kommer det att vara ännu bättre att bo, leva, arbeta och uträtta sina ärenden i Sibbo tack vare strategin, säger fullmäktigeordförande Heikki Vestman. Han tackar alla som deltog i strategiarbetet.

- Detta är uppriktigt Sibbobornas, beslutsfattarnas och tjänsteinnehavarnas gemensamma syn på kommunens riktning. I Sibbo får var och en vara den bästa experten på sitt eget liv, säger Vestman.

Den nya strategin ska nu beaktas då vi ställer upp våra bindande mål och utarbetar budgeten, tillägger kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist.

Sibbos vision är att vara en grön oas intill huvudstadsregionen, som erbjuder en boende- och fritidsmiljö som skapar samhörighet och tryggar förutsättningar för framgångsrikt företagande. Invånarna och företagarna i Sibbo är aktiva och initiativrika människor som mår bra och åstadkommer saker tillsammans.

Sibbo har tre huvudmål som kommunen strävar efter att främja genom sin verksamhet.

  • I Sibbo bor lyckliga och välmående människor.
  • Kommunen fungerar och utvecklas på ett hållbart sätt.
  • Ekonomin är i balans.

- Vi skapar en allt bättre, grönare och tryggare närmiljö och vi gör det allt lättare och smidigare att använda tjänsterna. Vi lockar fler företag till Sibbo vilket medför fler tjänster och arbetsplatser. Allt detta främjar invånarnas välmående. En hållbar ekonomi är grundförutsättningen för att målen ska uppnås, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Tjänster erbjuds både digitalt 24/7 och vid servicepunkter

Sibbo gör sin verksamhet allt mer kundorienterad. Tjänsterna är högklassiga och utvecklas genom att lyssna på kunden.

Vi erbjuder invånare och övriga kunder en möjlighet att få betjäning på nätet dygnet runt då det gäller tjänster som kan flyttas till nätet. Vid servicepunkterna tillhandahåller vi traditionella tjänster och ger stöd i användningen av de digitala tjänsterna.

Persontåg till Nickby i framtiden

Möjligheterna att ta sig fram underlättas under strategiperioden. Vi bygger åtminstone ett ytterligare område för anslutningsparkering både i Nickby och i Söderkulla. Vi bygger ut gång- och cykelvägar med 20 kilometer före utgången av år 2021.

Målet är också att man i framtiden ska kunna åka tåg från Nickby till Helsingfors. Alla förhandlingar och beslut som är nödvändiga för persontågstrafiken ska genomföras före utgången av år 2021. Vi påskyndar utvecklingen av tillväxtområdet Nickby–Tallmo i syfte att nå den befolkningsmängd som behövs för persontågstrafik.

Du kan bekanta dig med kommunstyrelsens förslag till Sibbos strategi 2018–2020 via denna länk (pdf).

Sibboborna deltar i beredningen av strategin

I början av år 2017 frågade vi invånarna vad de tänker om Sibbos framtid och hur vi tillsammans skulle kunde göra kommunen till en ännu bättre plats för invånarna och företagarna. Cirka 400 kommuninvånare och 200 kommunanställda deltog i strategiarbetet.

Invånarna framförde sina åsikter och önskemål samt gav respons bland annat elektroniskt. Tankarna kunde också skrivas ner på papperslappar och fästas på Önskemålskaktusar som fanns i båda biblioteken. Dessutom intervjuades invånare, företagare och andra aktörer.

Beredningen av strategin fortsatte utgående från intervjumaterialet, invånarnas önskemål och teman som baserade sig på kommunallagen. De nya fullmäktigeledamöterna bearbetade strategin i samband med workshoppar och möten under hösten 2017.

- Strategin bygger på Sibbobornas vardag och det är meningen att den också ska påverka Sibbobornas vardagsliv. Med hjälp av smidiga tjänster vill vi ge invånarna mera tid i vardagen, säger Grannas.

Mer information:
Kommundirektör Mikael Grannas, tfn 040 752 9803, mikael.grannas@sibbo.fi
Fullmäktigeordförande Heikki Vestman, tfn 040 507 0757, heikki.vestman@sibbo.fi
Kommunstyrelsens ordförande Kaj Lindqvist, tfn 0500 703 116, kaj.lindqvist@sibbo.fi

 


Senast ändrat
07.02.2018