< Aktuellt
09.01.2018

Sibbo kommuns anställda nås i fortsättningen på mobilnummer

Sibbo kommun avstår från de anställdas 09-telefonnummer. De bekanta servicenumren, som kommunens växel och hälsocentralens tidsbeställningsnummer, förändras inte.

Hittills har alla kommunalt anställda haft både tråd- och mobilnummer, även om samtal till bägge numren har förenats till mobilen. I fortsättningen kommer man att nå de anställda enbart på mobilnumren (som börjar på 040, 050 eller 044). Förändringen träder i kraft 1.4.2018.

De anställdas telefonnummer hittar du på kommunens hemsida här. På webbsidornas meny hittas kontaktuppgifterna här: www.sibbo.fi > Kundservice och kontakt > Kontaktuppgiftsregister.

De gamla trådnumren avskaffas bl.a. för att det är arbetsamt att för varje person grunda och upprätthålla två nummer. Genom att avstå från trådnumren kan den arbetsinsatsen användas till andra uppgifter.

Tilläggsuppgifter:
Chief Digital Officer Ethel Eriksson, 040 191 6072, ethel.eriksson@sibbo.fi


Senast ändrat
09.01.2018