< Aktuellt
08.01.2018

Träff. erbjuder servicerådgivning och handledning för äldre Sibbobor

Funderar du på om du klarar dig där hemma eller på vad kommunen har för stödtjänster? Funderar du på om det är möjligt att få en färdig måltid hem eller hjälp med hushållsarbetet? Träff. ger dig svaret. Träff. erbjuder servicerådgivning och handledning för Sibbobor som är äldre än 65 år.

De gamlas servicerådgivning är koncentrerad till Träff. På Träff. får du information om service som produceras offentligt, privat och av tredje sektorn. Träff.s rådgivningstjänst är avgiftsfri.

Du kan vara i telefonkontakt 09 2353 6690 kl. 8-16. Om vi inte kan svara genast tar vi kontakt med dig senare samma dag. Du kan också kontakta oss via e-post palveluohjaus@sipoo.fi eller komma överens om ett besök. Du hittar oss också på Facebook: Treffi. Träff. Träff. finns i servicehuset Elsie i Nickby, bottenvåningen, Jussasvägen 18 J. Man bör komma överens om besöken i förväg.

Hjälp med tjänsterna och stöden

Om du har svårt att klara dig hemma gör Träff.s team ett hembesök hos dig för att klarlägga behovet av service och hjälpa till att välja den lämpligaste tjänsten. Teamet klarlägger också om du kan få ekonomiskt stöd för servicen eller förmåner från FPA.

-Vårt mål är att stöda de äldres möjligheter att bo i sitt eget hem tryggt och trivsamt så länge som möjligt. Vi stöder också närståendevårdarna och deras ork, berättar ansvariga serviceinstruktören Sari Häkkinen.

Öppen mottagning hos hälsovårdaren på Träff.

Träff.s hälsovårdare håller öppen mottagning måndagar och tisdagar på Träff. kl. 9-11. Då kan du fritt komma och prata och diskutera med hälsovårdaren Sari Olin om vad du går och funderar på. Man behöver inte boka tid till hälsovårdarens mottagning.

I Träff.s team arbetar ansvariga serviceinstruktören Sari Häkkinen, fysioterapeuten Anniina Ovaska, koordinatorn för närståendevården Elisa Pitkänen och hälsovårdaren Sari Olin.

Tilläggsuppgifter:
Ansvariga serviceinstruktören Sari Häkkinen, tfn 09 2353 6693, sari.hakkinen@sibbo.fi


Senast ändrat
08.01.2018