< Aktuellt
04.12.2017

De stora förändringarna i Nickby centrum inleds med fjärrvärmerörets förflyttande i december 2017

Nickby centrum utvecklas kraftigt under de närmaste åren. De största förändringarna sker på västra sidan om Stora Byvägen, vid Nickby Hjärta och vid Sockengården.

Under år 2018 inleds tillbyggandet av Nickby Hjärta och byggandet av Nickby Hjärtas daghem. Av 2018 års gatuprojekt är de största den nya dragningen av östra delen av Storkärrsgränden så att den blir en gata, samt bussterminalen som ska byggas framför Sockengården vid Stora Byvägen. Renoveringen av Wessman-huset och huvudbiblioteket blir klara under år 2018.

Innan de här byggnadsarbetena inleds flyttas fjärrvärmeröret som går igenom området. Grävarbetet börjar i december 2017 väster om Nickby Hjärta på området mellan skolan och våningshusen. I ett andra skede utförs grävarbete väster om Storkärrsgränden, och i ett tredje skede vid gång- och cykelvägen som svänger norrut vid skolcentrum. Fjärrvärmeröret flyttas så att det går under de blivande gång- och cykelvägarna. Fjärrvärmerörens nya linje är utmärkt på kartan invid. Gräv- och flyttningsarbetet utförs av Kervo Energi.

Flyttarbetet utförs så, att gång- och cykelvägarna utsätts för minsta möjliga olägenheter. Trafiklederna som är avstängda och omvägarna märks ut på området, och schaktet skyddas med staket. Omvägarna är obehindrade. Flyttarbetet påverkar inte nämnvärt värmedistributionen i Nickby.

Grävarbetet utförs under vintern, så de sista arbetena, såsom sådd av gräsmattor och eventuella asfalteringar görs under maj 2018, om vädret tillåter.

En noggrannare tidtabell och rutt för grävarbetet kommer att publiceras i en nära framtid, likaså de andra utvecklingsprojekten kring Nickby centrum.

Tilläggsuppgifter:

Kontaktperson på Kervo Energi Ab:
Aleksi Törmänen
Fjärrvärmeplanerare
Kervo Energi Ab
040 8204 955

Kontaktperson vid Sibbo kommun:
Pasi Kanerva
Byggherreingenjör
Sibbo kommun
0500 686 757


Senast ändrat
04.12.2017