< Aktuellt
04.12.2017

Resultaten av symptomenkäten i Söderkulla skolcentrum är färdiga

Resultaten av symptomenkäten som genomfördes i Söderkulla skolcentrum vid Lärdomsvägen i november är nu färdiga. 37 procent av vårdnadshavarna till elever i Sipoonlahden koulu uppgav att de misstänkte att deras barn har symptom som beror på inneluften. I Söderkulla skola var motsvarande siffra 45 procent.

Det tycks förekomma lika mycket symptom i huvudbyggnaden och i gårdsbyggnaden. I skolcentrets huvudbyggnad har eleverna framför allt hosta och snuva. I gårdsbyggnaden förekommer det mindre hosta och snuva men där uppvisar eleverna symptom som trötthet och huvudvärk samt ögonsymptom.

Symptomen som framkom i enkäten var sådana som normalt uppträder hos barnbefolkningen, och till exempel astma, som ofta används som mätare när det gäller inneluftsproblem, förekom inte mera än vanligt. Över 70 procent av vårdnadshavarna svarade på symptomenkäten.

Miljöhälsovården som är den övervakande myndigheten bland annat när det gäller inomhusmiljön har fått tillgång till symptomenkätens resultat. Enligt miljöhälsovårdens preliminära utlåtande medför resultaten inget behov av åtgärder.

En symptomenkät genomfördes också bland personalen. De mest typiska symptomen bland personalen var trötthet, symptom i näsa och svalg, huvudvärk och irriterade ögon.

En sammanställning av symptomenkätens resultat har överlämnats till beslutsfattarna för beslut. Man har också bland annat gjort funktionsutredningar av ventilationen och regelbundna dammätingar i skolbyggnaden. Resultaten av de senaste tekniska undersökningarna är inte ännu färdiga. I undersökningarna som gjordes tidigare under hösten konstaterades att det förekommer rikligt med rumsdamm vilket kan vara en faktor som förklarar symptomen snuva och hosta. Redan tidigare under hösten har man bland annat effektiverat städningen och justerat ventilationen i skolan.

På begäran av föräldraföreningen beställer kommunen en ny mögelhundsundersökning som ska genomföras i skolbyggnaden i december. Eventuella upptäckter som görs av en mögelhund kräver alltid som fortsatt åtgärd att t.ex. konstruktionerna öppnas så att man ska kunna reda ut vad fynden beror på.

Kommunen har utfört reparationer i skolbyggnaden vid Lärdomsvägen under åren 2016 och 2017. Vid reparationerna genomfördes alla de åtgärder som experterna i sina undersökningar av skolans skick krävt och rekommenderat. Klasserna 1–2 i Sipoonlahden koulu, Söderkulla skola och förskolorna inledde studierna i de reparerade lokalerna i början av höstterminen.


Senast ändrat
04.12.2017