< Aktuellt
06.11.2017

Män i åldern 18-41 sökes till självständighetsdagens hedersvakt vid hjältegravarna i Sibbo

Män i åldern 18-41 sökes till självständighetsdagens hedersvakt vid hjältegravarna i Sibbo
Under självständighetsdagen arrangerar Sibbo en hedersvakt vid hjältegravarna vid gamla kyrkan i Sibbo. Hedersvakten arrangeras till minnet av dem som stupade under Vinter- och Fortsättningskriget. För varje grav sökes, för att stå i vakt, en person av samma ålder och kön som den avlidne.

I Sibbo sökes nu sammanlagt 190 män i åldern 18-41. Störst är behovet av män i åldern 21, 22, 26, 27, 29-31. Frivilliga önskas anmäla sig fortast möjligt per e-post carola.juselius@sipoo.fi eller per telefon 09 2353 6211. Anmälningen är bindande.

Hedersvakten börjar kl. 14 och varar ca en timme tills kransnedläggningen vid gamla kyrkans minnesmärke är över. De frivilliga deltagarna i hedersvakten samlas 6.12 kl. 14 vid gamla kyrkan, varifrån de vägleds till sina platser.

Arrangerandet av hedersvakter är ett initiativ från Kalervo Sipi i Tammerfors, och har spritt sig till många orter. Händelsen är en del av det riksomfattande programmet för Finland 100-jubileumsåret. Tilläggsuppgifter på webbsidan Finland 100.

I Sibbo omfattar Finland 100-programmet en tvåspråkig festgudstjänst på självständighetsdagen kl. 14 i Sibbo kyrka. Inträdet är fritt. Gudstjänsten arrangeras av Sibbo svenska församling och Sipoon suomalainen seurakunta. Efter kransnedläggningen blir det kaffeservering i Önstanåparkens festsal kl. 15. I Festsalen kan man också se olika dans- och musikföreställningar. Inträdet är fritt. Evenemanget i Festsalen arrangeras av Sibbo kommun i samarbete med församlingarna.

Tilläggsuppgifter och anmälningar till hedersvakten:
Carola Juselius, carola.juselius@sipoo.fi, tfn 09 2353 6211

Tilläggsuppgifter om Finland 100-programmet i Sibbo:
Chefen för Kultur och fritid Anne Laitinen, anne.laitinen@sipoo.fi, tfn 050 548 5682


Senast ändrat
06.11.2017