< Aktuellt
04.08.2017

Reparationerna i Söderkulla skolcentrum blir färdiga som planerats

Reparationerna i Söderkulla skolcentrum har framskridit enligt planerna denna sommar. Alla lokalerna är färdiga inför höstterminen, före skolarbetet börjar.

Klasserna 1 och 2 vid Sipoonlahden koulu, Söderkulla skola och förskolorna kommer att kunna inleda höstterminen i renoverade lokaler på Lärdomsvägen. Också morgon- och eftermiddagsverksamheten ordnas igen i skolcentret på hösten.

Under vintern 2015–2016 gjordes omfattande undersökningar av skicket hos konstruktionerna, inomhusluften och VVSA-tekniken i Söderkulla skolcentrum. Sibbo kommun beslöt att utföra alla reparationer rekommenderade av experterna, som undersökte skolcentret. Dessa omfattande reparationer har gjorts i faser. Den första fasen blev färdig i augusti 2016 och den sista fasen av reparationsarbetena håller på att bli färdig just nu. Före höstens skolstart 2017, utförs ännu mätningar och justeringar av ventilationen, men även dessa blir färdiga innan skolorna börjar.

Reparationer sommaren 2017

Under skolornas sommarlov har det i B-delen utförts tätningsreparationer i kontors- och förskoleverksamhetens lokaler samt i skolbyggnadens kök och tillhörande lokaler. Dessutom har gymnastiksalens akustiska förhållanden förbättrats genom att man har montera akustikplattor i salens tak.

Reparationsarbetets kvalitet övervakas noggrant

Reparationsarbetets kvalitet och renhetshantering har övervakats genom undersökningar som utomstående konsulter låtit utföra. Man har alltid gjort en noggrann kvalitetskontroll i de reparerade lokalerna innan de har tagits i bruk. Genom spårämnesprov har man säkerställt att konstruktionerna är lufttäta. Därtill har man säkerställt renheten med kontrollmätningar som uppfyller renhetsklass P1. Kontrollmätningar har utförts både i de reparerade lokalerna och i deras ventilationskanaler innan lokalerna har tagits i bruk.

Inomhusluftens kvalitet följs upp

I fortsättningen följer man upp inomhusluftens kvalitet genom systematiska undersökningar, som elevernas vårdnadshavare kommer att informeras om. Under hösten utförs även en ny symptomenkät.


Senast ändrat
04.08.2017