< Aktuellt
01.08.2017

Behöver du hjälp med viktminskning?

Sibbo hälsostation ordnar en grupp för viktminskning och ändring av levnadsvanorna. Gruppen samlas sammanlagt 8 gånger. 12 personer ryms med i gruppen. Gruppen startar ons 13.9.2017.

Varje gång vi träffas behandlar vi saker som har att göra med måltider och levnadsvanor, och vi motionerar cirka en timme. Vi samlas tisdagar eller onsdagar kl. 15-17 på social- och hälsostationen i Nickby. Gruppens ledare är hälsovårdare Laura Miettinen och fysioterapeut Sanna Oras.

För vem är gruppen avsedd?

• du är 18-64 år
• Ditt viktindex är 30-39,9. Du kan räkna ut ditt viktindex med hjälp av räknaren http://www.bmi.fi/
• du klarar av att promenera 100 m utan uppehåll

Förutom övervikt lider du av åtminstone 2 av följande symptom:

• bukfetma (män >100cm, kvinnor >90 cm)
• höjt blodtryck (>140/90)
• förhöjda fettvärden i blodprov
• förhöjda sockervärden i blodprov
• mikroalbuminuri

Material

Utbildningsmaterialet finns tillsvidare tillgängligt endast på finska. Därför är gruppens huvudsakliga språk finska. Gruppens ledare är tvåspråkiga, så deltagarna i gruppen kan även prata svenska. Varje gruppmedlem får skriftligt material som hjärtförbundet och diabetesförbundet tillsammans har sammanställt.

Anmälningar

Du kan anmäla ditt intresse främst per e-post till adressen laura.miettinen(at)sibbo.fi eller per telefon till nummer 09 2353 6344 (må- ti, to-fr kl. 12-13). Anmäl dig senast den 30.8.2017. Hälsovårdare Laura Miettinen kontaktar dig och ger dig närmare information


Senast ändrat
29.08.2017