< Aktuellt
17.05.2017

Enkäten om julbelysningen i Sibbo år 2016 resulterade i rikligt med respons samt utvecklingsförslag

Enkäten om julbelysningen i Sibbo år 2016 resulterade i rikligt med respons samt utvecklingsförslag
Responsenkäten om belysningen i Sibbo under jultiden var öppen 30.1–26.2.2017. Totalt gavs 162 svar.

År 2016 hade julbelysningen placerats i Nickby och Söderkulla. Valen av platserna fick positiv respons i enkäten – man ansåg att Nickby och Söderkulla var lämpliga platser för julbelysning. Julbelysningen i Söderkulla, som installerades där första gången år 2016, fick särskilt tack. Största delen av svararna ansåg också att platserna man valt för belysningen var lyckade. Man berömde särskilt de belysta träden och den belysta eken framför Sockengården. Många svarare gillade också de nya ljusträden i Segrisparken.

I huvudsak var man nöjda med julljusens utseende samt valet av stil. Svararna ansåg att den traditionella och den lekfulla ljustypen är de mest lämpliga julljusen i Sibbo.

Man önskade mer julbelysning på bland annat torgen och skvärerna

Majoriteten av svararna önskade mer julbelysning i Sibbo. Man föreslog bland annat att julbelysning skulle installeras mellan rondellerna i Nickby samt vid den delen av Stora Byvägen som ligger vid kyrkan. Man föreslog också att julbelysningen skulle får vara tänd hela vintertiden, från november till februari, för att lysa upp vintermörkret. Man önskade särskilt att det skulle finnas mer belysning vid torgen och skvärerna. I stället för att enbart installera julljus föreslogs att det skulle ordnas ljusveckor från slutet av november till medlet av januari. Man föreslog också att även andra träd på lämplig plats skulle belysas på samma sätt som eken vid Sockengården.

Av ljusets färgtoner gillade man mest varm vit och klar vit, i ungefär samma proportion. I många svar önskades att julbelysningens färgton skulle vara enhetlig. Under den kommande vintern kommer man att fästa vikt vid att inte belysningen i eken vid Sockengården och belysningen i julgranen strider med varandra.

I Nickby finns mer gatubelysning än i Söderkulla och gatubelysningens ledlyktor är klara. På grund av det här har man valt klar ljusbelysning i Nickby, eftersom man ansett att den är i linje med gatubelysningen, och helheten sålunda blir klarare och lugnare. Julbelysningen i Söderkulla är däremot varm vit.

De tekniska problemen med att ljussätta tallen vid Amiralsvägen utreds

Många gav respons på att julbelysningen i tallen vid Amiralsvägen var påkopplad endast den första dagen. Det uppstod tekniska problem med ljuset i tallen, och trots att man i flera repriser försökte reparera felet var ljuset tyvärr ofta släckt. Inför den kommande vintern reder kommunen ut eventuella tekniska problem så att belysningen i tallen, som anses vara vacker och fått massor av positiv respons, fungerar nästa vinter.

Vid Amiralsvägens rondell önskade man julbelysning i alla riktningar. Eftersom rondellen ingår i en specialtransportrutt är det tyvärr inte möjligt att uppfylla det önskemålet. Man strävar ändå efter att utveckla belysningen i området kring rondellen i år.

Mängden av positiv respons var glädjande och vi tackar alla som deltog i enkäten! Vi fortsätter att utveckla julbelysningen i Sibbo utifrån responsen vi mottagit.

Mer information:
Riikka Virta, miljö- och serviceformgivare, tfn 040 194 4190, riikka.virta@sibbo.fi
Mari Kosonen, kommunens trädgårdsmästare, tfn 09 2353 6873, mari.kosonen@sibbo.fi


Senast ändrat
17.05.2017