< Aktuellt
15.05.2017

Tillfälliga lokaler skaffas för Talman koulu

Sibbo kommun beställer tillfälliga lokaler för Talman koulus bruk på grund av problem med inomhusluften och elevernas symptom.

Bildningsutskottet beslutade att beställa tillfälliga paviljonger vid sitt möte idag (15.5). Tyvärr hinner kommunen inte få de tillfälliga lokalerna i bruk från början av höstterminen. Paviljonger kan tas i bruk senast i början av vårterminen 2018.

I tvåvånings paviljongerna ryms skolans alla sex klasser samt också specialundervisningen, kansliet, handarbetssalen och lärarrummet. Matsalen, gymnastiksalen och salen för teknisk slöjd blir kvar i den nuvarande skolbyggnaden även efter att de tillfälliga lokalerna tagits i bruk. Meningen är att placera paviljongerna invid skolbyggnaden på tomten till daghemmet som rivits.

Under vintern 2015–2016 gjordes omfattande undersökningar av skicket hos konstruktionerna, inomhusluften och VVS-tekniken i Talman koulu. I undersökningarna upptäcktes faktorer som försämrar kvaliteten på inomhusluften, och reparationer rekommenderades. Alla de reparationer som rekommenderades i rapporterna över konditionsundersökningarna utfördes under år 2016. Dessutom har man planerat att under sommaren 2017 reparera mellanvägen mellan B- och C-byggnaderna och förbättra ventilationen i A-delen.

Resultaten av de uppföljande undersökningarna av inomhusluften, som gjordes efter reparationer, var normala men resultaten av den senaste symptomenkät visar att symptomen har ökat i jämförelse med resultaten från hösten. Bildningsutskottet beslutade att beställa tillfälliga lokaler för att säkerställa trygga och hälsosamma lokaler för eleverna.


Senast ändrat
15.05.2017