Aktuellt

25.08.2016

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 12.2.2013 (6§) har miljövårdschefen godkänt Hotela Oy anmälan och baserat på den gett villkor som gäller verksamheten.

Finns miljövårdschefens beslut jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende i Sockengårdens Info, adress Stora Byvägen 18, Sibbo, under ämbetsverkets öppethållningstid.

Nyhet Kungörelser

25.08.2016

Fullmäktige 5.9.2016

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta måndagen den 5 september 2016 kl. 18.00.

Nyhet Kungörelser

25.08.2016

Bidrag för allmännyttiga samfunds fastighetsskatt 2016

I Sibbo registrerade allmännyttiga samfund som idkar idrotts-, ungdoms- eller kulturverksamhet har möjlighet att ansöka om bidrag för fastighetsskatten för föreningshus eller motsvarande hos Sibbo kommuns fritidssektion, PB 7, 04131 SIBBO.

Nyhet Kungörelser

24.08.2016

Ändringar i ansökningsförfarandet för stöd för privat dagvård – så här ansöker du om stöd i Sibbo

Man har nu sammanställt anvisningar till vårdnadshavare och tjänsteproducenter för ansökning om fullt stöd för privat dagvård. Grunderna för stöd för privat dagvård ändrades den 1 augusti 2016. I Sibbo har man beslutat att stödet som betalas till familjerna förblir oförändrat tillsvidare, även om Folkpensionsanstaltens andel minskar.

Nyhet Aktuellt

23.08.2016

PopUp Sibbo inför klubbtimmar i konstarter i samband med skoldagen

Projektet PopUp Sibbo erbjuder möjligheter för grundskolelever i Sibbo att syssla med konst och kultur i samband med skoldagen. De avgiftsbelagda konstklubbarna PopUp Sibbo startar i september i Jokipuiston koulu, Nickby Hjärta och Sipoonlahden koulu.

Nyhet Aktuellt

22.08.2016

Hälsorådgivningspunkten Avertti för drogmissbrukare öppnas i Sibbo

Sibbo kommuns social- och hälsovårdsservice öppnar en hälsorådgivningspunkt för drogmissbrukare. Hälsorådgivningspunkten Avertti öppnas i september på Nickby social- och hälsostation.

Nyhet Aktuellt

22.08.2016

Erfarenhetsexpertens rådgivning och mottagning vid Nickby social- och hälsostation

Vid Nickby social- och hälsostation inleds fr.o.m. 6.9.2016 erfarenhetsexpertens mottagningstjänst varje tisdag kl. 9.00-12.00, i form av en lågtröskeltjänst. Mottagningen är riktad till 30 år fyllda rusmedelsberoende och deras anhöriga.

Nyhet Aktuellt

18.08.2016

Detaljplanen för Nevas gård träder i kraft

Kommunfullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 16.5.2016 § 94 godkänt NE 1 detaljplan för Nevas gård.

Nyhet Kungörelser

18.08.2016

Ansökan anhängig hos Byggnadstillsynen i Sibbo kommun

Sibbo kommun ansöker om byggnadslov enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen för en skol- och daghemsbyggnad som uppförs på plats på viss tid; enligt ansökan är tidsfristen 10 år.

Nyhet Kungörelser

25.08.2016

Med stöd av byggnads- och miljöutskottets delegeringsbeslut av beslutanderätt 12.2.2013 (6§) har miljövårdschefen godkänt Hotela Oy anmälan och baserat på den gett villkor som gäller verksamheten.

Finns miljövårdschefens beslut jämte därtill hörande besvärsanvisning framlagda till allmänt påseende i Sockengårdens Info, adress Stora Byvägen 18, Sibbo, under ämbetsverkets öppethållningstid.

Nyhet Kungörelser

25.08.2016

Fullmäktige 5.9.2016

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Nickby Hjärta måndagen den 5 september 2016 kl. 18.00.

Nyhet Kungörelser

25.08.2016

Bidrag för allmännyttiga samfunds fastighetsskatt 2016

I Sibbo registrerade allmännyttiga samfund som idkar idrotts-, ungdoms- eller kulturverksamhet har möjlighet att ansöka om bidrag för fastighetsskatten för föreningshus eller motsvarande hos Sibbo kommuns fritidssektion, PB 7, 04131 SIBBO.

Nyhet Kungörelser

24.08.2016

Ändringar i ansökningsförfarandet för stöd för privat dagvård – så här ansöker du om stöd i Sibbo

Man har nu sammanställt anvisningar till vårdnadshavare och tjänsteproducenter för ansökning om fullt stöd för privat dagvård. Grunderna för stöd för privat dagvård ändrades den 1 augusti 2016. I Sibbo har man beslutat att stödet som betalas till familjerna förblir oförändrat tillsvidare, även om Folkpensionsanstaltens andel minskar.

Nyhet Aktuellt

23.08.2016

PopUp Sibbo inför klubbtimmar i konstarter i samband med skoldagen

Projektet PopUp Sibbo erbjuder möjligheter för grundskolelever i Sibbo att syssla med konst och kultur i samband med skoldagen. De avgiftsbelagda konstklubbarna PopUp Sibbo startar i september i Jokipuiston koulu, Nickby Hjärta och Sipoonlahden koulu.

Nyhet Aktuellt

22.08.2016

Hälsorådgivningspunkten Avertti för drogmissbrukare öppnas i Sibbo

Sibbo kommuns social- och hälsovårdsservice öppnar en hälsorådgivningspunkt för drogmissbrukare. Hälsorådgivningspunkten Avertti öppnas i september på Nickby social- och hälsostation.

Nyhet Aktuellt

22.08.2016

Erfarenhetsexpertens rådgivning och mottagning vid Nickby social- och hälsostation

Vid Nickby social- och hälsostation inleds fr.o.m. 6.9.2016 erfarenhetsexpertens mottagningstjänst varje tisdag kl. 9.00-12.00, i form av en lågtröskeltjänst. Mottagningen är riktad till 30 år fyllda rusmedelsberoende och deras anhöriga.

Nyhet Aktuellt

18.08.2016

Detaljplanen för Nevas gård träder i kraft

Kommunfullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 16.5.2016 § 94 godkänt NE 1 detaljplan för Nevas gård.

Nyhet Kungörelser

18.08.2016

Ansökan anhängig hos Byggnadstillsynen i Sibbo kommun

Sibbo kommun ansöker om byggnadslov enligt 125 § i markanvändnings- och bygglagen för en skol- och daghemsbyggnad som uppförs på plats på viss tid; enligt ansökan är tidsfristen 10 år.

Nyhet Kungörelser

Det händer i Sibbo

30.05.2016

Serieutställning: Kati Närhi - Agnes

Man kan bekanta sig med Närhis konst vid Agnes-utställningen i Söderkulla bibliotek 30.5 - 30.9.2016. Utställningen presenterar originalverk ur Agnes-trilogin.

Söderkulla bibliotek

[l:communityCalendarItem]

06.08.2016

ArtSibbe16 – Eurooppa/Europa

Sommarutställning av Sibbo Konstnärer r.f.

Artborg 35, Östanåparken

[l:communityCalendarItem]

18.08.2016

Teaterföreställning Asfaltsänglar

Asfaltsänglar – Johanna Holmströms bok om ett mångkulturellt Finland nu som pjäs på Teater Lilla Villan. Premiär på svenska to 18.8. kl 19.00, fre 19.8. kl 9.30, må 22.8. kl 9.30, ti 23.8. kl 9.30, ons 24.8. kl 9.30, lö 27.8. kl 19.00 ”Jag trodde nästan på dem; att min hjärna på något sätt var sämre för att jag var muslim och flicka, och dessutom utlänning enligt dem. Nästan”

Teater Lilla Villan

[l:communityCalendarItem]

27.08.2016

Städdagen 27.8

Loppmarknader runtom i Sibbo på Städdagen på lördag 27.8.2016

Sibbo

[l:communityCalendarItem]

Kommundirektörens tweets


Instagram @Sipoo_official