heinänkorsia ja taivasta.

Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee www.sipoo.fi -verkkopalvelua. Sipoon kunta pyrkii takaamaan www.sipoo.fi -verkkopalvelun saavutettavuuden digitaalisten palveluiden tarjoamisesta annetun lain ja EU:n saavutettavuusdirektiivin mukaisesti. Olemme uudistamassa verkkopalveluamme ja uusi, WCAG-kriteerit täyttävä saavutettavampi www.sipoo.fi julkaistaan lokakuun 2020 aikana. Uusi verkkopalvelu korvaa vanhan ja vanha suljetaan. Myös Sipoon kunnan eri toimialojen rinnakkaissivustot suljetaan ja yhdistetään uuteen www.sipoo.fi -verkkopalveluun.

Verkkopalvelun saavutettavuuden tila

Sipoon kunnan verkkopalvelu ei ole kaikilta osin saavutettavuusvaatimusten mukainen.

Löydät Sipoon kunnan kaikki palvelut ja tiedot asiointitavoista saavutettavassa muodossa suomi.fi:stä.

Voit tarvittaessa pyytää tiedostoja saavutettavassa muodossa sähköpostitse osoitteesta kirjaamo@sipoo.fi tai puhelimitse +358 9 2353 6000.

Verkkopalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)
Saavutettavuudessa havaitut puutteet

Listauksena tunnistettuja ongelmia www.sipoo.fi -palvelun saavutettavuudessa. Virheet on ryhmitelty WCAG2 ohjeistuksen mukaisesti (1.) havaittavuuden, (2.) hallittavuuden, (3.) ymmärrettävyyden ja (4.) lujatekoisuuden mukaan. Olemme lisäksi lisänneet tähän selosteeseen suorat viittaukset WCAG2 -kriteereihin.

1. Havaittavuuteen liittyvät yleiset ongelmat

WCAG2:
1.3 Mukautuva A > 1.3.1 Tiedot ja suhteet
1.4 Erottuva > 1.4.3 Kontrasti (vähintään)

 • Värikontrasti ei ole riittävä osassa sivustoa
2. Hallittavuuteen liittyvät yleiset ongelmat

WCAG2:
2.4 Navigoitava > 2.4.1 Ohituslohkot
2.4 Navigoitava > 2.4.7 Näkyvä fokus
2.4 Navigoitava > 2.4.10 Osioiden otsikot

 • Ei toistetun sisällön ohittamisen mahdollisuutta
 • Sivulla ei ole ylätason otsikkoa
 • Otsikoita ei ole sisennetty oikein
 • Elementtiä ei korosteta siihen kohdistettaessa
3. Ymmärrettävyyteen liittyvät yleiset ongelmat

WCAG2:
3.1 Luettava > 3.1.1 Sivun kieli

 • Sivun kieltä ei ole aina määritelty
4. Lujatekoisuuteen liittyvät yleiset ongelmat

WCAG2:
4.1 Yhteensopiva > 4.1.2 Nimi, rooli, arvo

 • Osa iframeista (liitetty sisältö palvelun ulkopuolelta) on puutteellisia selitteeltään

Muita toimintoihin ryhmitellyt tunnistetut ongelmat

Osa puutteista voidaan ryhmitellä toiminnoittain. Näitä ryhmiä ovat linkit, liitteet, lomakkeet ja kuvat.

Linkkeihin liittyvät ongelmat

Palvelun kuvissa on havaittavuuteen ja hallittavuuteen liittyviä ongelmia.
WCAG2:
1.3 Mukautuva > 1.3.1 Tiedot ja suhteet
1.4 Erottuva > 1.4.1 Värien käyttö
2.4 Navigoitava > 2.4.4 Linkin tehtävä (kontekstissa)

 • Linkit tunnistetaan pelkän värin perusteella (esim. Alleviivaus puuttuu)
 • Samaan kohteeseen on vierekkäisiä linkkejä
 • Linkkitekstit viittaavat useaan kohteeseen
Liitteisiin liittyvät ongelmat

Palvelussa on runsaasti liitetiedostoja, jotka eivät ole saavutettavia. Ongelma johtuu useassa tapauksessa dokumentin taltioinnista kuvana. Muissa tapauksissa kyse on puuttuvista dokumentin meta-tiedoista.

 • Asiakirjassa ei ole otsikkoa
 • Asiakirja ei sisällä otsikoita
 • Asiakirjaa ei ole merkitty
 • Asiakirjasta puuttuu kielen määritys
Lomakkeisiin liittyvät ongelmat

Palvelun lomakkeissa on havaittavuuteen liittyviä ongelmia.
WCAG2:
1.3 Mukautuva > 1.3.1 Tiedot ja suhteet

 • Syöttökentässä ei ole kuvausta
 • Tekstialueessa ei ole selitettä
 • Valintaruudussa ei ole selitettä
Kuviin liittyvät ongelmat

Palvelun kuvissa on havaittavuuteen ja hallittavuuteen liittyviä ongelmia.
WCAG2:
1.1 Tekstivastineet > 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö
2.4 Navigoitava > 2.4.4 Linkin tehtävä (kontekstissa)

 • Osassa palvelun kuvia ei ole tekstivastinetta.
 • Osassa linkitettyjä kuvia ei ole tekstivastinetta.

 

Videosisällöt

Valtuuston kokoukset lähetetään suorana lähetyksenä YouTubessa Sipoon kunnan kanavalla. Kokoukset ovat katsottavissa samassa osoitteessa myös jälkikäteen. Kokousten suoraa lähetystä tai tallenteita ei tekstitetä. Resurssien rajallisuuden vuoksi arvioimme tällä hetkellä, että saavutettavuusvaatimuksen täyttäminen tältä osin muodostaa suhteettoman suuren taakan. Valtuuston kokousten esityslistat ja pöytäkirjat ovat luettavissa verkossa.

Kunnan verkkopalvelu ja sosiaalisen median kanavat sisältävät myös tekstittämättömiä videosisältöjä, jotka on julkaistu ennen 23.9.2020.

Sosiaalisen median kanavat

Sipoon kunta käyttää verkkoviestinnässään myös sosiaalisen median kanavia. Käytössä ovat Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ja YouTube. Pyrimme tuottamaan saavutettavia sosiaalisen median verkkosisältöjä 23.9.2020 lähtien niiltä osin, kuin se on valituissa kanavissa mahdollista.

Huomasitko saavutettavuuspuutteen verkkopalvelussamme?

Otamme mielellämme vastaan palautetta sipoo.fi-verkkopalvelun saavutettavuudesta. Voit ottaa meihin yhteyttä seuraavilla tavoilla:

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle. Tavoiteaikamme palautteeseen vastaamisessa on 14 päivää. Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään.

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000

På svenska

Viimeksi muokattu 24.09.2020