Kotihoidontuki ja sen kuntalisä

 På svenska

Kotihoidontuen kuntalisä otettiin  Sipoossa käyttöön 1.9.2010 alkaen seuraavin ehdoin: 

  • Kuntalisä maksetaan hoitorahan korotuksena  
  • Jotta kuntalisää maksetaan, tulee kaikkien alle kouluikäisten lasten olla kotihoidontuen piirissä 
  • Lasten kotihoidon tuen  piirissä olevista lapsista ei makseta kuntalisää,mikäli perheelle maksetaan vanhempainpäivärahaa 
  • Perheen kaikki alle kouluikäiset lapset hoidetaan kotona 
  • Yhdestä perheen alle 3-vuotiaasta lapsesta maksetaan kuntalisää 200 €/kk 
  • Päivähoitoikäisistä sisaruksista, maksetaan 40 €/kk sisarkorotusta jokaisesta sisaruksesta
  • Perusopetuslain mukaiseen maksuttomaan esiopetukseen on aina subjektiivinen oikeus 
  • Jos kotihoidon tukea saavan lapsen sisaruksella on erityisen tuen tarve, voi varhaiskasvatuspäällikkö  ratkaista, että kuntalisää maksetaan, vaikka erityistä tukea tarvitseva lapsi olisi päivähoidossa

Kuntalisään liittyvä hakeminen ja päätöksenteko tapahtuu Kelan kautta

www.kela.fi

Viimeksi muokattu 09.01.2017